הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ עד 31.12.2016

ב-1 בינואר 2017 מוזגה חברת הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ אל הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ובמסגרת המיזוג כאמור ניהול קרן הפנסיה הותיקה "עמית" מנוהל החל ממועד זה על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

קרן פנסיה יסוד עמית הינה קרן פנסיה ותיקה מאוזנת הפועלת על פי תקנון שאושר על ידי הממונה על שוק ההון.

בקרן פנסיה יסוד קיים מסלול לעמיתים רגילים ומסלול לעמיתים שהצטרפו בתקופה מ-1.1.95 ועד 31.3.95 (להלן: עמיתי תקופת הבינים) הזכאים לזכויות פנסיה שונות בשל היותם זכאים לאג"ח מיועדות בשיעור 4.8%.

צ׳אט חי עם נציג