אינווסט ג'וניור
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

אינווסט ג'וניור

אינווסט גוניור.JPG
 
חבילות חיסכון לילד המשלבות חיסכון וכיסויים ביטוחיים:
 
  • חבילה בסיסית* "אינווסט ג'וניור"  - חסכון לילד בהפקדה חודשית. המשך החיסכון מובטח במקרה של אובדן כושר עבודה ובמקרה של פטירת הורה.
  • חבילה משודרגת* "אינווסט ג'וניור פלוס" - חבילה בסיסת + הבטחת הכנסה חודשית במקרה של פטירת ההורה.
  • חבילה כוללת** "אינווסט ג'וניור טוטאל" - חבילה בסיסית / משודרגת + כיסויים נוספים לילד - נכות מתאונה ו/או מרפא לילד
*  החבילה כוללת את הכיסויים: "הכנסה למשפחה", "אובדן כושר עבודה" - שחרור 
   מתשלום בלבד - בפרמיה משתנה, "הרחבות לאובדן כושר עבודה"- כיסוי 
   לעיסוק ספציפי וביטול חריג תאונות עבודה.
   

** החבילה כוללת את הכיסויים: "הכנסה למשפחה", "אובדן כושר עבודה" - שחרור 
   מתשלום בלבד - בפרמיה משתנה, "הרחבות לאובדן כושר עבודה" - כיסוי 
   לעיסוק ספציפי וביטול חריג תאונות עבודה, "מרפא לילדים - ביטוח מחלות 
   קשות" ו"נכות מתאונה"

 
אינווסט גוניור חבילות.JPG

 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג