קופות הגמל המנוהלות
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

קופות הגמל המנוהלות


ב-1 בינואר 2017 בוצעה העברת קופות הגמל מניהול הפניקס פנסיה בע"מ לניהול של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

אקסל
נס גמל והשתלמות בע"מ הינה חברה בקבוצת "הפניקס" בעלת ידע וניסיון רב שנים, ומהחברות המובילות בתחום הגמל והשתלמות.

החברה מנהל
ת מגוון רחב של קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

לקבלת פרטים נוספים אודות  קופות הגמל  ניתן לפנות למוקד השירות של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ בטלפון:  03-7536655 בין השעות 9:00-17:00 או באתר האינטרנט של החברה: xnes.co.il.
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג