כיצד פותחים חשבון קופת גמל או קרן השתלמות?
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

כיצד פותחים חשבון קופת גמל או קרן השתלמות?

הצטרפות עמיתים עצמאיים
 
הצטרפות עמית
יש למלא טופס הצטרפות עמית ולצרף צילום תעודת זהות.
 ​​​
 
העברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות
במידה והעמית מעוניין בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמו, יש למלא בנוסף טופס בקשה להעברת חשבון מקופת גמל / קרן השתלמות, ולצרף דוח שנתי/רבעוני של הקופה המעבירה.
 
הצטרפות עמיתים שכירים
הצטרפות עמית + מעסיק
יש למלא טופס הצטרפות עמית, להחתים את המעסיק במקום המיועד לכך, ולצרף צילום תעודת זהות.
כמו כן, יש למלא טופס הצטרפות מעסיק.
 
 
 
העברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות
במידה והעמית מעוניין בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמו, יש למלא בנוסף טופס בקשה להעברת חשבון מקופת גמל / קרן השתלמות. יש להחתים את המעסיק על הסכמתו להעברת הכספים על גבי טופס הצטרפות מעסיק.
 
בחירת מסלולי השקעה
העמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים ממסלול השקעה אחד למסלול אחר, או לחלק את הצבירה הקיימת בין 3 מסלולי ההשקעה. השינוי מתבצע תוך 3 ימי עסקים מיום הבקשה וזאת ללא תוספת בדמי ניהול או כל עלות נוספת.
בהפניקס פיצויים מרכזית ניתן לבחור במסלול כללי בלבד!
 
אמצעי הגבייה
1.  הוראת קבע: הוראות הקבע המועברות אלינו חייבות להיות מקוריות,
     אחרת לא יאושרו ע"י הבנק.
2.  שיקים: בשדה "מוטב" ניתן לציין "פניקס חברה לביטוח בע"מ"
     או "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ".
3.  מס"ב (מערכת סליקה בנקאית): כאשר מדובר במעסיק, הדרך הנוחה
     ביותר היא דרך מס"ב. העבודה עם מס"ב מייעלת את תהליך קליטת
     ההפקדות ומקלה על תהליך ההפקדה בקופה.
 
שימו לב!
אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיסי אשראי.
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג