תנאי הזכאות למשיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

תנאי הזכאות למשיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

יורש/ת יקר/ה,
כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרש/ת היורש/ת להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מהחשבון. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון העמית. לאור האמור, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסדיר הליך מקוצר המאפשר תשלום כספי עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, בכפוף לתנאים שבחוזר שפורסם.

להלן תנאי הזכאות למשיכת הכספים (ובלבד שהתקיימו כל אלה ואין בידי הקופה הוראת מינוי מוטבים):​​
  • א. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון
  • ב. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית
  • ג. חתימת המבקשים על טופס יעודי הכולל התחייבות הצהרת היורש כי ככל הידוע לו, הוא היורש של העמית לפי דין, והכולל התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם
  • ד. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית
  • ה. בדיקת החברה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר

מה עליך לעשות על מנת לממש את זכאותך?​​

על מנת לממש את זכאותך למשיכת הכספים, הנך רשאי לשלוח מסמכים שלהלן ישירות ל"הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" בפקס מספר 03-7329948:


  • 1. לטופס בקשה למשיכת יתרה צבורה נמוכה מקופת גמל מחשבון עמית שנפטר, הקלק/י כאן​
  • 2. תעודת פטירת העמית
  • 3. צילום תעודת זהות
  • 4. אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים.
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג