"מסלול לעצמאים" - ביטוח וחיסכון בהתאם לצרכים האישיים של כל אחד ואחת!

חדש! מחשבון ביטוח הרכב של הפניקס

X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

"מסלול לעצמאים" - ביטוח וחיסכון בהתאם לצרכים האישיים של כל אחד ואחת!

מהו "מסלול לעצמאים"?
■ חוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח.
■ הפניקס "מסלול לעצמאים" הינו תוכנית המאפשרת לך לשלב בין:
      ■ חיסכון למטרת פרישה-קצבת זקנה חודשית מובטחת למצטרפים מגיל 60.
      ■ כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת:
           א. הגנת הכנסה - הכנסה חודשית מתמשכת לבני משפחת המבוטח,
               במקרה פטירה המבוטח יכול לבחור שני מסלולים: 
                 ■ הכנסה למשפחה בסכום יורד כתוצאה מצבירה.                   
                 ■ הכנסה למשפחה בסכום קבוע שאינו תלוי צבירה.
          ב. סכום ביטוח קבוע, או כנגזרת של מספר משכורות
     ■ כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה-תשלום חודשי למבוטח בהתאם לסכום
         שרכש כחלופה להכנסתו מעבודה.
 
הפקדה לחסכון  
חלק מן התשלום התקופתי מופנה תמיד לצבירת חסכון ומופקד בסלי השקעה בהתאם לבחירת המבוטח. ניתן לשנות את סלי ההשקעה הן לגבי צבירה והן בהתייחס להפקדות השוטפות.  השילוב בין מרכיב הסיכון לבין מרכיב החיסכון מבטיח שקיפות מלאה וניתן  לעדכנו מעת לעת.          
 
ניתן לרכוש:
           א. מסלול למנהלים ושכירים.
           ב. מסלול לעצמאים.

סוגי המסלולים בדמי ניהול:
 
■   צבירה
     דמי ניהול מפרמיה 0% ומצבירה 1.05% מסלול זה נועד לחסכון בלבד.

■   שרות
 
דמי ניהול יורדים מצבירה (מבצע עד פברואר 2014).
מסלול זה מבטיח דמי ניהול מפרמיה של 4%  מפרמיה ו- 0.8% מצבירה כאשר
בצבירה של 200,000 ש"ח דמי הניהול יופחתו ל- 0.50%.
כתנאי מקדים להצטרפות למסלול זה נדרש סכום ביטוח מינימאלי של הכנסה 
למשפחה 40% מהשכר או סכום ביטוח בגובה 100 משכורות.
 
 
יתרונות "מסלול לעצמאים"
■    ניהול ההשקעות בשיטת הפניקס - ניהול אישי בהתאם לטעמי ההשקעה של 
      המבוטח.
■    הגנת הכנסה - תכנית המקנה הכנסה חודשית מתמשכת לבני משפחת המבוטח
      במקרה פטירה.
■    מקדם קצבה מובטח למצטרפים בגיל 60 ומעלה.
■    החל מגיל 60 המבוטח יכול לבחור במודל הקצבה המותאם לצרכיו: תשלום
      קצבה לכל ימי חיו עם או בלי מינימום תשלומים.
■    אובדן כושר עבודה-ניתן לרכוש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה מודולארי מותאם 
      לצרכי הלקוח.
■    חברת הביטוח נושאת בסיכון, על ידי גיבוי של הון עצמי גדול, עם עתודות ומבטחי
      משנה.
■    גמישות בבחירת סכום הביטוח למקרה מוות - קיימת גמישות מלאה בבחירת סכום
      הביטוח וניתן לקבל סכום ביטוח חד פעמי או חודשי בקרות אירוע ביטוחי.
 
לתשומת לבך, מסלול ההשקעה "שיטת הפניקס" נסגר בחודש אפריל 2018. להסבר בדבר השינוי לחץ כאן.​​​​
ניהול ההשקעות:
ניתן לבחור בין שתי שיטות ניהול השקעות אותן אנו מציעים למבוטח:
■    שיטת הפניקס - שיטה ייחודית להפניקס לקישור לדף מוצר
■    מסלולי השקעה אחרים  לפרטים נוספים
 
מה מייחד את שיטת הפניקס כשיטת השקעות?
הביטוח שלנו, מהווה פריצת דרך בהסדר החיסכון הפנסיוני, בזכות יכולתו לאפשר לעובדים לתפור לעצמם חבילת חיסכון פנסיוני אישית, בהתאם לטעמי ההשקעה שלהם.

■    שיטת השקעות מנצחת- "שיטת הפניקס"
        ■  מחקרים אקדמיים מוכיחים ששיטת הפניקס העוקבת אחר מדדים, מנצחת
            את שיטות ההשקעה המסורתיות ולפיכך צפויה להניב קצבה גבוהה יותר.
        ■  ההשקעה במסלולים העוקבים אחר מדדים (אינדקסים) סחירים בלבד,
            במתכונת "קרנות סל" החדשות.
        ■  מסלולי המדדים השונים מנוהלים על ידי חברת "קסם" מקבוצת "אקסלנס"-
            הגוף המוביל בניהול תעודות סל בישראל.      
■    התאמה אישית
        ■  הקצבה החודשית מותאמת למאפיינים האישיים על פי רמת סיכון המועדפת
            למבוטח ולגילו.
■    התאמה אוטומטית של רמת הסיכון לקראת פרישה, בשיטת ה-Life Cycle
        ■  "שיטת הפניקס" מיישמת את שיטת "מחזור החיים" (Life Cycle) , בדומה
            למודל "החכם" שייכנס בעתיד לפי הוראות משרד האוצר.
        ■  בבסיס השיטה, מונח עקרון הקנה אוטומטית של מרכיב נכסי הסיכון (מניות, 
            ואג"ח קונצרני). ככל שהמבוטח מתקרב לגיל הפרישה, רמת החשיפה לנכסי 
            הסיכון מותאמת ונקבעת בעצה אחת ובהתאם למאפייני המבוטח.
■     אופטימיזציה של הקצאת נכסים ו-Rebalance: אוטומטי, ללא צורך במעקב
       אישי של המבוטח
       ■  הטיפול בתיק הלקוח אינו מסתיים בעת קביעת הרכב הנכסים. כדי לשמור על 
           רמת סיכון היחסית בתיק ולצמצם את התנודתיות, מופעל מנגנון איזון אוטומטי-
           Rebalance – ייחודי "לשיטת הפניקס". אחת לחודש או כאשר התנודתיות
           בשווקים גבוהה מהרגיל, מתבצעת השוואה של הרכב הנכסים המתוכנן
           להרכב הנכסים בפועל כאשר כידוע משתנה בהתאם להתנהגות בשווקים.
 
 
מחשבונים
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג