"מסלול מנהלים Plus" (לעצמאים)
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

"מסלול מנהלים Plus" (לעצמאים)

מהו "מסלול מנהלים Plus" (לעצמאים)?
■ חוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח.
■ הפניקס "מסלול מנהלים Plus" (לעצמאים) הינו תוכנית המאפשרת לך לשלב בין:
      ■ חיסכון למטרת פרישה-קצבת זקנה חודשית מובטחת למצטרפים מגיל 60.
      ■ כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת:
           א. הגנת הכנסה - הכנסה חודשית מתמשכת לבני משפחת המבוטח,
               במקרה פטירה המבוטח יכול לבחור שני מסלולים: 
                 ■ הכנסה למשפחה בסכום יורד כתוצאה מצבירה.                   
                 ■ הכנסה למשפחה בסכום קבוע שאינו תלוי צבירה.
          ב. סכום ביטוח קבוע, או כנגזרת של מספר משכורות
     ■ כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה-תשלום חודשי למבוטח בהתאם לסכום
         שרכש כחלופה להכנסתו מעבודה.
 
הפקדה לחסכון  
חלק מן התשלום התקופתי מופנה תמיד לצבירת חסכון ומופקד בסלי השקעה בהתאם לבחירת המבוטח. ניתן לשנות את סלי ההשקעה הן לגבי צבירה והן בהתייחס להפקדות השוטפות.  השילוב בין מרכיב הסיכון לבין מרכיב החיסכון מבטיח שקיפות מלאה וניתן  לעדכנו מעת לעת.          
 
ניתן לרכוש:
           א. מסלול למנהלים ושכירים.
           ב. מסלול לעצמאים.
 
 
יתרונות "מסלול מנהלים Plus" (לעצמאים)
■    ניהול ההשקעות בשיטת הפניקס - ניהול אישי בהתאם לטעמי ההשקעה של 
      המבוטח.
■    הגנת הכנסה - תכנית המקנה הכנסה חודשית מתמשכת לבני משפחת המבוטח
      במקרה פטירה.
■    מקדם קצבה מובטח למצטרפים בגיל 60 ומעלה.
■    החל מגיל 60 המבוטח יכול לבחור במודל הקצבה המותאם לצרכיו: תשלום
      קצבה לכל ימי חיו עם או בלי מינימום תשלומים.
■    אובדן כושר עבודה-ניתן לרכוש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה מודולארי מותאם 
      לצרכי הלקוח.
■    חברת הביטוח נושאת בסיכון, על ידי גיבוי של הון עצמי גדול, עם עתודות ומבטחי
      משנה.
■    גמישות בבחירת סכום הביטוח למקרה מוות - קיימת גמישות מלאה בבחירת סכום
      הביטוח וניתן לקבל סכום ביטוח חד פעמי או חודשי בקרות אירוע ביטוחי.


ניהול ההשקעות:
ניתן לבחור בין שתי שיטות ניהול השקעות אותן אנו מציעים למבוטח:
■    מודל השקעה תלוי גיל - מסלול ברירת מחדל
■    מסלולי השקעה אחרים
 

 
 
מחשבונים
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג