מסלול לזמן פרישה (תיקון 190)

מסלול לזמן פרישה (תיקון 190)

 הצורך

המסלול שמאפשר לחוסכים מגילאי 60 ומעלה ליהנות משורה של הטבות, לצורך מקסום כספי החיסכון:

1.  ​​​הטבות ​מס

 1. חוסכים המפקידים כספים ​נזילים המיועדים לקצבה מוכרת ב"מסלול לזמן פרישה"​, יכולים ליהנות ממגוון הטבות המס שמקנה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
2.  קצבה​ לכל החיים עם מקדם מובטח
 1. עבור ​חוסכים המפקידים כספים נזילים או חוסכים המניי​דים כספים מקופות גמל.​

 

יתרונות

 • מקדם קצבה מובטח בחוזה ביטוח למצטרפים מגיל 60 ואילך.
 • בניוד מקופת גמל כל זכויות הוותק, הנזילות ו"צבע הכסף" נשמרים.
 • מגוון אפשריות משיכה ביום הפרישה: הוני, פדיון חלקי, קצבה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה - המעבר בין מסלולי ההשקעה הינו לשיקול הלקוח ואינו כרוך בעלויות נוספות.
 • עלויות נמוכות - דמי ניהול אטרקטיביים וקבועים בחוזה.
 • תשואות - ידועות לכל ושקופות.
 • השקעה גם בנכסים שאינם סחירים.

 

חשוב לדעת

 • ניתן להפקיד בפוליסה הפקדות חד פעמיות בלבד.
 • ​דמי הניהול שיגבו מהלקוח הינם מצבירה בלבד ולא יותר מתקרה של  1.05% 
 • אפשרות ל"העברה בין דורית":
  ✓ במידה והמבוטח נפטר לפני גיל 75 ולא משך קצבה המוטבים יקבלו את הכסף                  כסכום חד פעמי פטור ממס.​
  ✓ במידה ומבוטח נפטר אחרי גיל 75 ולא משך קצבה ישלמו המוטבים 15% על הרווח            הנומינלי.
 • קיימים מספר מסלולי קצבה לבחירת המבוטח:
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-120 קצבאות.
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-240 קצבאות.
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-300 קצבאות.
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-360 קצבאות.
  ✓ לחילופין ניתן לבחור מסלול קצבה מובטח לכל החיים אך לא פחות מ-240 קצבאות כולל הבטחה לבת הזוג על פי השעורים הבאים 70%/60%/50%/40%.
 • קצבה מוכרת* - קצבה לכל החיים פטורה ממס רווחי הון.
 • היוון קצבה מוכרת - יבוצע בגין כספים העולים על התקרה המוטבת (כ-33,408 ש"ח) לשנת 2015 ועד לתקרת הפקדת תשלומים פטורים.
 • במידה והמבוטח יחליט למשוך תשלום הוני/חד פעמי (היוון קצבה מוכרת)​ ישולם מס רווח הון של 15% נומינאלי ובתנאי שיש לו קצבה מזערית ממקור כל שהוא (לא כולל קצבת ביטוח לאומי).

* קצבה מוכרת - קצבה הנובעת מתשלומים פטורים שלא ניתנו בגינם הטבות מס.​


 


 

  ​​ ​​​​​
   
  ​ ​​​​​​​​​​​
  מחשבונים
  מידע נוסף
   
  machina: WFEP1
  צ'אט עם נציג