מסלול לזמן פרישה (תיקון 190)
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מסלול לזמן פרישה (תיקון 190)

 הצורך

המסלול שמאפשר לחוסכים מגילאי 60 ומעלה ליהנות משורה של הטבות, לצורך מקסום כספי החיסכון:

1.  ​​​הטבות ​מס

 1. חוסכים המפקידים כספים ​נזילים המיועדים לקצבה מוכרת ב"מסלול לזמן פרישה"​, יכולים ליהנות ממגוון הטבות המס שמקנה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
2.  קצבה​ לכל החיים עם מקדם מובטח
 1. עבור ​חוסכים המפקידים כספים נזילים או חוסכים המניי​דים כספים מקופות גמל.​

 

יתרונות

 • מקדם קצבה מובטח בחוזה ביטוח למצטרפים מגיל 60 ואילך.
 • בניוד מקופת גמל כל זכויות הוותק, הנזילות ו"צבע הכסף" נשמרים.
 • מגוון אפשריות משיכה ביום הפרישה: הוני, פדיון חלקי, קצבה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה - המעבר בין מסלולי ההשקעה הינו לשיקול הלקוח ואינו כרוך בעלויות נוספות.
 • עלויות נמוכות - דמי ניהול אטרקטיביים וקבועים בחוזה.
 • תשואות - ידועות לכל ושקופות.
 • השקעה גם בנכסים שאינם סחירים.

 

חשוב לדעת

 • ניתן להפקיד בפוליסה הפקדות חד פעמיות בלבד.
 • ​דמי הניהול שיגבו מהלקוח הינם מצבירה בלבד ולא יותר מתקרה של  1.05% 
 • אפשרות ל"העברה בין דורית":
  ✓ במידה והמבוטח נפטר לפני גיל 75 ולא משך קצבה המוטבים יקבלו את הכסף                  כסכום חד פעמי פטור ממס.​
  ✓ במידה ומבוטח נפטר אחרי גיל 75 ולא משך קצבה ישלמו המוטבים 15% על הרווח            הנומינלי.
 • קיימים מספר מסלולי קצבה לבחירת המבוטח:
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-120 קצבאות.
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-240 קצבאות.
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-300 קצבאות.
  ✓ קצבה לכל החיים אך לא פחות מ-360 קצבאות.
  ✓ לחילופין ניתן לבחור מסלול קצבה מובטח לכל החיים אך לא פחות מ-240 קצבאות כולל הבטחה לבת הזוג על פי השעורים הבאים 70%/60%/50%/40%.
 • קצבה מוכרת* - קצבה לכל החיים פטורה ממס רווחי הון.
 • היוון קצבה מוכרת - יבוצע בגין כספים העולים על התקרה המוטבת (כ-33,408 ש"ח) לשנת 2015 ועד לתקרת הפקדת תשלומים פטורים.
 • במידה והמבוטח יחליט למשוך תשלום הוני/חד פעמי (היוון קצבה מוכרת)​ ישולם מס רווח הון של 15% נומינאלי ובתנאי שיש לו קצבה מזערית ממקור כל שהוא (לא כולל קצבת ביטוח לאומי).

* קצבה מוכרת - קצבה הנובעת מתשלומים פטורים שלא ניתנו בגינם הטבות מס.​


 


 

  ​​ ​​​​​
   
  ​ ​​​​​​​​​​​
  מחשבונים
  מידע נוסף
   
  machina: WFEP1
  צ'אט עם נציג