חדש! מחשבון ביטוח הרכב של הפניקס

X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים ושל עמיתים שנפטרו

מאת: 
פורסם בתאריך: 1 מרץ, 2013
משרד האוצר מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים, לפרטים נוספים לחץ כאן
ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו 
במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012 (תקנות האיתור), משרד האוצר מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים. ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים בקופות גמל ובפוליסות ביטוח  לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים .כדי לקבל מידע מהממשק, משתמשים יחויבו למסור פרטי זיהוי למשרד האוצר, אגף שוק ההון  ובמשרד האוצר יאמתו פרטים אלו.
 
אפשרות הסרה ממשק אינטרנטי

עמית המבקש להסיר מהממשק מידע אודות חשבונותיו המנוהלים ב"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" ו/או "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" ו/או הפניקס פנסיה לניהול קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ"  מתבקש לשלוח בקשה בכתב, למחלקת שירות הלקוחות . 
 
הליך בדיקת הזכאות של מוטבים לכספים בחשבון של מבוטח שנפטר
לצפייה באתר האינטרנט הייעודי לאיתור כספי עמיתים - לחצו כאן. 
לכל הפרטים המלאים לחץ כאן
 
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג