עיקרי התוכנית

פוליסת ביטוח משכנתא המאפשרת שילוב של ביטוח חיים וביטוח מבנה.

התוכנית מיועדת לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא, כתנאי לקבלת ההלוואה והמעוניינים בהבטחת חוסנה הכלכלי של המשפחה במקרה של פטירת אחד המפרנסים ובמקרה של נזק לדירה.

התוכנית כוללת ביטוח חיים למשכנתא הנותן מענה במקרים בהם הלווים יאלצו להפסיק את תשלומי המשכנתא מסיבות של מות אחד מבני הזוג, חלילה. בנוסף, ניתן לכלול בפוליסה ביטוח מבנה למשכנתא המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.

כצעד אחרון לקראת הגשמת החלום, בטרם קבלת המשכנתא מהבנק, הנך נדרש בביטוח משכנתא, הכולל ביטוח חיים - ביטוח חיים למשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא

אומנם, הביטוח לא יכול להגן עליך מהנורא מכל, אך במידה והנורא מכל קרה, חברת הביטוח תדאג לשלם את יתרת ההלוואה לבנק, ובכך תפטור את הלווה הנותר מהמשך תשלומי המשכנתא לבנק ותקטין את הנטל הכלכלי מהמשפחה שאיבדה את יקירה.

מה זה ביטוח משכנתא ולמה זה חשוב?

פוליסת ביטוח משכנתא הינה פוליסת חובה הנדרשת על ידי הבנק, אלא אם הבנק החליט אחרת ובאה להגן על הבנק מאי יכולת החזר ההלוואה עקב פטירה.

הפוליסה מותאמת לתכנית המשכנתא כגון סכום ההלוואה ותקופתה ומבטיחה כי הבנק יקבל את יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום, במקרה פטירה, חלילה, של אחד או יותר מהלווים. כך מגן ביטוח המשכנתא על בני המשפחה מפני עול ההחזרים, שעלול להפוך לנטל כלכלי כבד במקרים אלה.

בנוסף, ניתן לכלול בפוליסת המשכנתא ביטוח מבנה למשכנתא, המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.

יותר בטוח ב"הפניקס"

אנחנו ב"הפניקס" מתחייבים לשירות מהיר, אישי ומקצועי לאורך כל הדרך. כמובן, כל זאת במחירים אטרקטיביים.

ביטוח דירה למשכנתא

 • בביטוח דירה למשכנתא מבוטח מבנה הדירה מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה (כגון אש, התפוצצות, נזקי טבע, רעידת אדמה וכו') והפוליסה משועבדת לבנק להבטחת החזר המשכנתא, במקרה וייגרם לדירה נזק חמור שימנע מבעל הדירה את האפשרות להחזר המשכנתא.
 • זכויות הבנק בפוליסה הינן עד לגובה יתרת ההלוואה.
 • תנאי הפוליסה הינם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה.
 • מומלץ לבטח את מבנה הדירה במלוא עלות הקמתה מחדש, מאחר וסיכונים כגון אש, התפוצצות ורעידת אדמה עשויים לגרום לאבדן מלא של הדירה.
 • הכיסוי כולל גם נזקי צנרת למקרה של התבקעות צנרת הדירה או של דוודים ומיכלים השייכים לדירה.

 עיקרי התכנית

 • סכום הביטוח יקטן מידי שנה, בהתאם להחזרי ההלוואה של הלווה לבנק. בכך קיימת התאמה מלאה למידת הסיכון ההולכת וקטנה, אליה נחשף המבוטח במהלך תקופת הביטוח. ניתן גם לבחור במסלול שבו סכום הביטוח נותר קבוע, המתאים להלוואה בה מוחזרת הקרן רק בסוף התקופה והריבית מוחזרת באופן שוטף.
 • ניתן לבחור את מסלולי הביטוח לפי סוגי ההלוואות שנלקחות מהבנק:
  • מסלול ביטוח המותאם להלוואה בה הקרן והריבית מוחזרות יחדיו, בתשלומים שווים ורצופים (הלוואת שפיצר),
  • מסלול ביטוח המתאים להלוואה בה הקרן מוחזרת בסוף התקופה, והריבית מוחזרת באופן שוטף (הלוואת בלון).
 • ניתן לבחור האם התשלום החודשי יהיה בתעריף קבוע, או בתעריף משתנה. בהתאם להעדפות המבוטח.
 • ניתן להעביר פוליסה מחברה לחברה גם במהלך תקופת הביטוח. היה והחלטתם להעביר את פוליסת המשכנתא אלינו במהלך תקופה, הפוליסה תוסב ללא עלויות החלפה.

לתשומת לבך, ביטוח ריסק משכנתא מגן על הבנק מאי יכולת החזר ההלוואה עקב פטירת הלווה. בכדי לשמוע פרטים נוספים על הגנה על משפחתך בעת פטירה, לחץ כאן

*** לפרטים נוספים אודות ביטוח משכנתא אנא פנה לסוכן הביטוח שלך.

 
מוצרים נלווים:

ביטוח מבנה משכנתא - מעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק, טרם סיים המבוטח לשלם את החזרי המשכנתא:

צ׳אט חי עם נציג