עיקרי התוכנית

"הכנסה למשפחה" היא תכנית ביטוח המבטיחה לבני המשפחה הכנסה חודשית מתמשכת במקרה של פטירה מכל סיבה שהיא. התשלום החודשי ישולם למוטבים על פי תנאי הפוליסה.

הצורך

במקרה פטירה בטרם עת של אחד המפרנסים, יכולת הקיום היומיומית של משפחת הנפטר עלולה להיפגע כתוצאה מאובדן ההכנסה.
בחלק מהמקרים, סכום ביטוח חד פעמי אינו מהווה חלופת הכנסה הולמת. בנוסף, קורה לא אחת, שמשפחות מקבלות לידן סכום כספי גבוה ועושות בו שימוש לא נבון, אשר אינו מאפשר קיום לאורך תקופה ממושכת.
כיסוי "הכנסה למשפחה" - המבטיח סכום חודשי המהווה חלף הכנסה, להכנסה שאבדה או חלק ממנה – עד לתום תקופת הביטוח תוך הענקת שקט נפשי ותוך שמירה על יציבות כלכלית לאורך שנים.

יתרונות

  • הגנה מותאמת אישית - הבטחת הכנסה חודשית מתמשכת התואמת לצרכי המשפחה לפי דרישת המבוטח.
  • גמישות - אפשרות לבחירת משך התקופה בה ישולם כיסוי "הכנסה למשפחה", החל מ– 5 שנים ובכך יכול להיות מותאם לצרכים שונים, לתקופות קצרות ו/או ארוכות.
  • בכיסוי "הכנסה למשפחה", הפרמיה משתנה באופן מתון יותר מאשר השתנות פרמיה מסוג "ריסק 1". הפרמיה יורדת בשנים האחרונות.

חשוב לדעת

הגבלת אחריות חברה:
הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו במהלך השנה הראשונה:

א. ממועד תחילת הביטוח.
ב. מיום חידוש הפוליסה.
ג. ממועד תחילת הביטוח של סכום ביטוח מוגדל (לגבי הגדלה, ככל שהתבקשה, בין אם בביטוח היסודי או בכיסויים הביטוחיים).


קוד אוצר: 10000000000760

  • קישור לסרט 1
צ׳אט חי עם נציג