עיקרי התוכנית

פרמיה קטנה, ביטוח גדול!

כיסוי ביטוחי נוסף למקרה מוות עקב תאונה צמוד למדד.

הצורך

מוות בלתי צפוי כתוצאה מתאונה, במיוחד אם מדובר במפרנס העיקרי במשפחה, מגיע במפתיע ומותיר את בני המשפחה עם עול כלכלי מיידי המאיים על רמת חייהם. ביטוח זה נועד לשמור על רמת חייהם של בני המשפחה לה היו רגילים ובנוסף לסייע בהוצאות משק הבית מיד לאחר הפטירה. כיסוי זה מאפשר למבוטחים שאינם יכולים לרכוש ביטוח חיים בגלל בעיה בריאותית, לרכוש הגנה ביטוחית במקרה של פטירה כתוצאה מתאונה. הגנה ביטוחית זו מהווה הגנה מסוימת עבור המשפחה בעת אובדן הכנסה כתוצאה מפטירת המבוטח עקב תאונה.

יתרונות

 • התעריף הינו נמוך ומאפשר למבוטח להגדיל את סכום הביטוח למקרה פטירה.
 • הגדלת הגנת המבוטח במקרה פטירה כתוצאה מתאונה.
 • מתן אפשרות למבוטחים עם בעיה בריאותית לרכוש הגנה ביטוחית במקרה פטירה עקב תאונה.

חשוב לדעת

 • המוטבים הרשומים בפוליסה יקבלו את סכום הביטוח בתנאי שמות המבוטח אירע 90 יום מתאריך התאונה (כהגדרתה בנספח).
 • הגבלת אחריות החברה:
  א. התאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי אדם).
  ב. אלכוהוליזם או שימוש בסמים אלא אם השימוש נעשה על פי הוראות רופא.
  ג. השתתפות המבוטח באופן יזום על ידו במעשה פלילי או עברייני.
  ד. מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא ואם המבוטח משרת בצבא ובין אם לא), מעשה איבה, סכסוך מזוין, פעולה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים.
  ה. טיסת המבוטח בכלי טיס אשר אין לו ו/או לטייס רישיון להובלת נוסעים.
  ו. מקרי תאונה כתוצאה מניתוחים פרוצדורה רפואית לרבות רשלנות רפואית.
צ׳אט חי עם נציג