מידע אודות מניות הפניקס
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מידע אודות מניות הפניקס

כאן ניתן לצפות במחזור המסחר (אלפי ש"ח) ובאחוז השינוי בשער המניה.
למידע נוסף מאתר הבורסה אודות מניות הפניקס לחץ כאן
מניות 
מניות
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג