דוחות כספיים קופת ''הפניקס תגמולים ופיצויים''

 

צ׳אט חי עם נציג