דוחות כספיים קרנות ''הפניקס השתלמות''

 

צ׳אט חי עם נציג