מדיניות ההשקעה הצפויה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מדיניות ההשקעה הצפויה

  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2018, לחצו כאן​
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2017, לחצו כאן​
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2016, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2015, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2014, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2013, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2012, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2011, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2010, לחצו כאן
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג