נושאי משרה

הפניקס אחזקות:

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

1/6/2009

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Executive Vice President, Chief Investment Manager​

21/4/2013

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President, Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

12/8/2016

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים והממונה על האכיפה הפנימית

 Vice President, Risk manager and Internal  enforcement manager

24/9/2012

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

21/3/2001​ 

 

הפניקס חברה לביטוח:

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

מנכ"ל

President& CEO

1/6/2009

אורן אל-און

משנה למנכ"ל

Executive Vice President

1/11/2009

אייל בן סימון

משנה למנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי ותביעות

Executive Vice President, Head of Non-Life Insurance and Head of Claims Group

10/9/2003​ 

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

15/8/2016

דניאל כהן

משנה למנכ"ל, מנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Executive Vice President, Head of Long Term Savings and Life

1/11/2018

דפנה שפירא-לילה

משנה למנכ"ל, מנהלת תחום ביטוח בריאות

Executive Vice President, Head of Health Insurance

28/5/2010

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Executive Vice President – Chief Investment Manager

21/4/2013

שלמה שמאי

משנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע

,Executive Vice President

Chief Information Officer

1/12/2008

אייל אוחיון

משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הלקוחות

Executive Vice President, Head of Customers' Division

1/3/2019

נאור צמח

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול צפון

Vice President, Head of North Branch

1/3/2019

ארז אורלי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף משאבי אנוש

Senior Vice President, Head of Human Resources

1/9/2006

אריה אריאלי

סמנכ"ל בכיר, משנה ליועמ"ש הראשי

Senior Vice President, Deputy Chief Legal Counsel

 1/2009

ברוך מינסקי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול דן

Senior Vice President, Head of Dan Branch

9/5/2010

רומן ריידמן

סמנכ"ל בכיר, אקטואר ראשי חיים ובריאות

Senior Vice President, Chief Actuary, Life and Health 

1/11/2017​

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה, קצין ציות

Senior Vice President, Chief Legal Counsel and Corporate Secretary, Compliance Officer​

1/8/2015

קרן גרניט

משנה למנכ"ל, מנהלת מערך תביעות ומנהלת השירות

Executive Vice President, Head of claims system & Head of Customers' Division

26/11/2018

רג'ואן גרייב

סמנכ"ל בכיר, מנהל מוצרי ביטוח חיים

Senior Vice President, Head of life insurance products  

1/3/2016

שלמה מילר

סמנכ"ל בכיר, משנה למנהל תחום ביטוח כללי

Senior Vice President, Deputy Head of Non-Life Insurance

27/12/2005

אבי שלמה

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול תיכון

Senior Vice President, Head of Tichon Branch

19/3/2017

איתן ויצמן

סמנכ"ל, מנהל השיווק

Vice President, Marketing Manager

1/11/2013

ויקי אור

סמנכ"ל, מנהלת ביטוח משנה, תחום ביטוח כללי

Vice President, Head of Re-Insurance, Property & Casualty

4/1/2009

זאב נאמן

סמנכ"ל, מנהל אשכול ירושלים

Vice President, Head of Jerusalem Branch

19/03/2017

ירוחם בר נתן

סמנכ"ל, חתם ראשי ומנהל פיתוח מוצרים בביטוח כללי

Vice President, Chief Underwriter and Product Development Manager in General Insurance 

1/10/2016

ירח ארליכמן

סמנכ"ל

Vice President

1/7/2017 

שרון עבדה

סמנכ"ל, מנהל מחלקת עסקים וסיכונים מיוחדים בתחום ביטוח כללי​

Vice President, Head of Corporate & Special Risks Department – General Insurance

8/4/2018

ישי שמרלינג

סמנכ"ל, מנהל אגף לוגיסטיקה ורכש

Vice President, Head of  Acquisition and Logistics

1/11/2015

לימור גואל

סמנכ"ל, מנהלת מרכז קשרי לקוחות (Fnx4u)

Vice president, Head of Customers relationship center - Fnx4u 

17/10/2010

מיכל נימני

סמנכ"ל, מנהלת תכנון ובקרה

Vice President, planning and control

8/12/2012

מייקל ירמיש

סמנכ"ל, אקטואר בכיר

Vice President, Senior Actuary

14/2/2013

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים וממונה על האכיפה הפנימית

Vice President, Risk Manager and Internal enforcement manager

24/9/2012

ענת כהן טולדנו

סמנכ"ל, אקטוארית ראשית ביטוח כללי

Vice President, Main Actuary Property & Casualty

1/9/2013

קובי שוקרי

סמנכ"ל, מנהל רכש וכלכלה בתחום ביטוח כללי ותביעות

Vice President, Acquisition and Economics Manger – General Insurance and Claims Departments 

1/10/2016

יובל בנימין

סמנכ"ל, מנהל מערך תשתיות

Vice President,  IT Infrastructure & Operations Manager

1/6/2017

אושרת בלוג

סמנכ"ל, מנהלת מערך איכות, רכש ו-OCIO​

Vice President, OCIO, QA & Procurement 

1/6/2017

דגנית פרדו

סמנכ"ל, מנהלת מערך יישומים ארגוניים

Vice President, Enterprise Applications Group Manager 

1/6/2017

יוסי בנדרלי

סמנכ"ל, מנהל מערך פיתוח יישומי ביטוח

Vice President, Head of Insurance Applications Information Systems

1/6/2017

סיגל כהן

סמנכ"ל, מנהלת תביעות אלמנטרי

   Vice President, Head of General Insurance claims

1/1/2019

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

 21/3/2001

 

הפניקס השקעות ופיננסים:

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

1/6/2009

רועי יקיר

מנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

President – Chief Investment Manager

17/4/2013

חגי שרייבר

סמנכ"ל, מנהל השקעות עמיתים

Vice President, Head of provident investments

6/3/2019

דן קרנר

מנהל השקעות נוסטרו

Head of Nostro investments

6/3/2019

יונתן אבישר

סמנכ"ל, מנהל השקעות חו"ל

Vice President, Head of Overseas Investments

30/3/2017

אלי שוורץ

מנהל כספים

Chief Financial Officer

15/8/2016

מני נאמן

יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015צ׳אט חי עם נציג