חברי הוועדות השונות

הפניקס אחזקות בע"מ

ועדת ביקורת
ד"ר ריבי כהן (דח"צ)-יו"ר
רוני מליניאק (דח"צ)
אברהם הראל
זהר טל (דח"צ)

ועדת השקעות נוסטרו
אייל בן סימון - יו"ר
אלי שוורץ
רוני מליניאק

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
רוני מליניאק (דח"צ)
אברהם הראל
ברק משרקי
זהר טל (דח"צ)

ועדת תגמול
רוני מליניאק (דח"צ)
אברהם הראל
ד"ר ריבי כהן (דח"צ)


הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ועדת ביקורת
ד"ר ריבי כהן (דח"צ)-יו"ר
דוד און (דח"צ)
אברהם הראל
זהר טל (דח"צ)

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
אברהם הראל
ערן הדר
זהר טל (דח"צ)

ועדת השקעות משתתף
יו"ר יעקב רוזן (נציג חיצוני)
שרית שגיב (נציג חיצוני)
שלום זינגר (נציג חיצוני)
אורי מור (נציג חיצוני)
שי גרוס (נציג חיצוני)

ועדת השקעות נוסטרו
אייל בן סימון - יו"ר
אלי שוורץ
רוני מליניאק

ועדת דירקטוריון בנושא מחשוב
אברהם הראל​ - יו"ר
ד"ר ריבי כהן (דח"צ)
ערן הדר

ועדת תגמול
ד"ר ריבי כהן (דח"צ)
דוד און (דח"צ)
אבי הראל​

ועדת אשראי משותפת (הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ)
יעקב רוזן (נציג חיצוני) – יו"ר
שרה סטפניה גאני
גדעון אלטמן​

ועדת אשראי פנימית משותפת (הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ)
רועי יקיר (יו"ר)
איציק דגן
דבורה מרגובסקי

ועדת דירקטוריון בנושא ניהול סיכונים
אברהם הראל - יו"ר
ד"ר ריבי כהן (דח"צ)​
ערן הדר


הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ

ועדת השקעות נוסטרו
אלי שוורץ

 

צ׳אט חי עם נציג