נושאי משרה

נושאי משרה


הפניקס אחזקות:

 

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

1/6/2009

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Chief Investment Manager

17/4/2013

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President, Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

15/8/2016

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים

 Vice President

28/5/2012

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

 הפניקס חברה לביטוח:


שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

1/6/2009

אסי ברטפלד

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

 

אורן אל-און

משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הלקוחות

Executive Vice President, Head of Customers' Division

1/1/2010

אייל בן סימון

משנה למנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי ותביעות

Executive Vice President, Head of Non-Life Insurance and Head of Claims Group

 

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

15/8/2016

בני שיזף

משנה למנכ"ל, מנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Executive Vice President, Head of Long Term Saving

1/9/2008

דפנה שפירא-לילה

משנה למנכ"ל, מנהלת תחום ביטוח בריאות

Executive Vice President, Head of Health Insurance

1/6/2010

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Executive Vice President – Chief Investment Manager

17/4/2013

שלמה שמאי

משנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע

Executive Vice President,

Chief Information Officer

1/12/2008

אייל אוחיון

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול צפון

Vice President, Head of North Branch

25/5/2014

ארז אורלי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף משאבי אנוש

Senior Vice President, Head of Human Resources

1/9/2006

אריה אריאלי

סמנכ"ל בכיר, משנה ליועמ"ש הראשי

Senior Vice President, Deputy Chief Legal Counsel

 

ברוך מינסקי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול דן

Senior Vice President, Head of Dan Branch

2/5/2010

דניאל שרון

סמנכ"ל בכיר, אקטואר ראשי

Senior Vice President, Chief Actuary 

3/9/2012

ליאת גולץ

סמנכ"ל בכיר, מנהלת אשכול מרכז חטיבת הלקוחות

Senior Vice President, Head of Central Branch

1/1/2016

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President, Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015

ניס אגמון

סמנכ"ל בכיר, מנהל השירות.

Senior Vice President, Deputy of Head of Customers' Division

1/8/2015

עמוס לוזון

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול הסדרים פנסיוניים

Senior Vice President, Head of Pension Enterprises Branch

1/5/2015

רג'ואן גרייב

סמנכ"ל בכיר, מנהל מוצרי ביטוח חיים

Senior Vice President, Head of life insurance products. 

1/3/2016

שלמה מילר

סמנכ"ל בכיר, משנה למנהל תחום ביטוח כללי

Senior Vice President, Deputy Head of Non-Life Insurance.

27/12/2005

שמי שטובי

סמנכ"ל בכיר, מנהל מטה מכירות, חטיבת הלקוחות

Senior Vice president, Head of Sales Division, Customers Division

1/2/2013

אבי שלמה

סמנכ"ל, מנהל אשכול תיכון

Vice President, Head of Tichon Branch

19/3/2017

אורי קיסוס

סמנכ"ל, עוזר מנכ"ל

Vice President, Assistant to CEO

26/4/2017

 איתן ויצמן

סמנכ"ל, מנהל השיווק

Vice President, Marketing Manager

1/11/2013

ויקי אור

סמנכ"ל, מנהלת ביטוח משנה, תחום ביטוח כללי

Vice President, Head of Re-Insurance, Property & Casualty

4/1/2009

זאב נאמן

סמנכ"ל, מנהל אשכול ירושלים

Vice President, Head of Jerusalem Branch

19/03/2017

חניאלה וילנר

סמנכ"ל, מנהלת מטה בריאות

Vice President, Head of Health Staff

3/5/2015

ירוחם בר נתן

סמנכ"ל, חתם ראשי ומנהל פיתוח מוצרים בביטוח כללי

Vice President, Chief Underwriter and Product Development Manager in General Insurance 

1/10/2016

ירח ארליכמן

סמנכ"ל

Vice President

 

יעל פינקלמן - נייגר

סמנכ"ל, מנהלת מחלקת עסקים בתחום ביטוח כללי

Vice President, Head of Business Department – General Insurance

30/4/2017

ישי שמרלינג

סמנכ"ל, מנהל אגף לוגיסטיקה ורכש

Vice President, Head of  Acquisition and Logistics

1/2/2015

לימור גואל

סמנכ"ל, מנהלת מרכז קשרי לקוחות (Fnx4u)

Vice president, Head of Customers relationship center (Fnx4u)  

17/10/2010

מיכל נימני

סמנכ"ל, מנהלת תכנון ובקרה

Vice President, planning and control

8/12/2002

מייקל ירמיש

סמנכ"ל, אקטואר בכיר

Vice President, Senior Actuary

2/4/2013

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים

Vice President, Risks Manager 

28/5/2012

ענת כהן טולדנו

סמנכ"ל, אקטוארית ראשית ביטוח כללי

Vice President, Main Actuary Property & Casualty

1/9/2013

קובי שוקרי

סמנכ"ל, מנהל רכש וכלכלה בתחום ביטוח כללי ותביעות

Vice President, Acquisition and Economics Manger – General Insurance and Claims Departments 

1/10/2016

קרן גרניט

סמנכ"ל, מנהלת תביעות ביטוח כללי

Vice President, Head of Non-Life Insurance claims.

19/6/2012

שרה בנימיני

סמנכ"ל, מנהלת מטה תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Vice president, Head of staff Long Term Saving and Life risk.

14/3/2011

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

 הפניקס השקעות ופיננסים:


שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

1/6/2009

רועי יקיר

מנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

President – Chief Investment Manager

17/4/2013

חנה הולנדר

סמנכ"ל, מנהלת מערך המימון

Vice President, Head of Finance Division

1/1/2012

יניב כהן

סמנכ"ל, מנהל השקעות עמיתים

Vice President, Head of provident investments

1/3/2016

חגי שרייבר

סמנכ"ל, מנהל השקעות נוסטרו

Vice President, Head of Nostro investments

1/3/2016

אמיר גל

סמנכ"ל, מנהל מערך הנדל"ן

Vice President, Head of Real Estate Investments

4/9/2016

יונתן אבישר

סמנכ"ל, מנהל השקעות חו"ל

Vice President, Head of Overseas Investments

30/3/2017

אלי שוורץ

מנהל כספים

Chief Financial Officer

15/8/2016

מני נאמן

יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015

 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג