נושאי משרה

נושאי משרה


הפניקס אחזקות:

 

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Chief Investment Manager

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President, Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים

 Vice President

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

 

הפניקס חברה לביטוח:

 

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

אסי ברטפלד

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

אורן אל-און

משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הלקוחות

Executive Vice President, Head of Customers' Division

אייל בן סימון

משנה למנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי ותביעות

Executive Vice President, Head of Non-Life Insurance and Head of Claims Group

בני שיזף

משנה למנכ"ל, מנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Executive Vice President, Head of Long Term Saving

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Executive Vice President – Chief Investment Manager

דפנה שפירא-לילה

משנה למנכ"ל, מנהלת תחום ביטוח בריאות

Executive Vice President, Head of Health Insurance

שלמה שמאי

משנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע

Executive Vice President,

Chief Information Officer

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

ארז אורלי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף משאבי אנוש

Senior Vice President, Head of Human Resources

אריה אריאלי

סמנכ"ל בכיר, משנה למנהל המטה 

Senior Vice President, Vice of Head Divison

ברוך מינסקי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול דן

Senior Vice President, Head of Dan Branch

דניאל שרון

סמנכ"ל בכיר, אקטואר ראשי

Senior Vice President, Chief Actuary 

חני אסלן

סמנכ"ל בכיר, מנהלת אשכול תיכון

Senior Vice President, Head of Central Branch

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President,Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

ניס אגמון

סמנכ"ל בכיר, מנהל השירות.

Senior Vice President, Deputy of Head of Customers' Division

עמוס לוזון

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול הסדרים פנסיוניים

Senior Vice President, Head of Pension Enterprises Branch

רג'ואן גרייב

סמנכ"ל בכיר, מנהל מוצרי ביטוח חיים

Senior Vice President, Head of life insurance products. 

שלמה מילר

סמנכ"ל בכיר, משנה למנהל תחום ביטוח כללי

Senior Vice President, Deputy Head of Non-Life Insurance.

 איתן וייצמן

סמנכ"ל, מנהל השיווק

Vice President, Marketing Manager

אייל אוחיון

סמנכ"ל, מנהל אשכול צפון

Vice President, Head of North Branch

ויקי אור

סמנכ"ל, מנהלת ביטוח משנה, תחום ביטוח כללי

Vice President, Head of Re-Insurance, Property & Casualty

חניאלה וילנר

סמנכ"ל, מנהלת מטה בריאות

Vice President, Head of Health Staff

ירח ארליכמן

סמנכ"ל

Vice President

ישי שמרלינג

סמנכ"ל, מנהל אגף לוגיסטיקה ורכש

Vice President, Head of  Administration and Logistics

לימור גואל

סמנכ"ל, מנהלת מרכז קשרי לקוחות (Fnx4u)

Vice president, Head of Customers relationship center (Fnx4u)  

מיכל נימני

סמנכ"ל, מנהלת תכנון ובקרה

Vice president, planning and control

מייקל ירמיש

סמנכ"ל, אקטואר בכיר

Vice President, Senior Actuary

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים

Vice president, Risks Manager 

ענת כהן טולדנו

סמנכ"ל, אקטוארית ראשית ביטוח כללי

Vice president, Main Actuary Property & Casualty

קרן גרניט

סמנכ"ל, מנהלת תביעות ביטוח כללי

Vice President, Head of Non-Life Insurance claims.

שמי שטובי

סמנכ"ל, מנהל מטה מכירות, חטיבת הלקוחות

Vice president, Head of Sales Division, Customers Division

שרה בנימיני

סמנכ"ל, מנהלת מטה תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Vice president, Head of staff Long Term Saving and Life risk.

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

ליאת גולץ

מנהלת אשכול מרכז חטיבת הלקוחות

 

Head of Merkaz Branch


הפניקס השקעות ופיננסים:

 

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

אייל לפידות

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

רועי יקיר

מנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

President – Chief Investment Manager

חנה הולנדר

סמנכ"ל, מנהלת מערך המימון

Vice President, Head of Finance Division

יניב כהן

סמנכ"ל, מנהל השקעות עמיתים

Vice President, Head of provident investments

חגי שרייבר

מנהל השקעות נוסטרו

Head of Nostro investments

אמיר גל

מנהל מערך הנדל"ן

Head of Real Estate Investments

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President​, Chief Financial Officer

מני נאמן

יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

 ​

 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג