נושאי משרה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

נושאי משרה


הפניקס אחז​קות:

 

שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

1/6/2009

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Chief Investment Manager

17/4/2013

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President, Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

15/8/2016

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים

 Vice President

28/5/2012

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

 הפניקס חברה לביטוח:


שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

מנכ"ל

President & CEO

1/6/2009

אסי ברטפלד

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

 

אורן אל-און

משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הלקוחות

Executive Vice President, Head of Customers' Division

1/1/2010

אייל בן סימון

משנה למנכ"ל, מנהל תחום ביטוח כללי ותביעות

Executive Vice President, Head of General Insurance and Claims Group

 

אלי שוורץ

משנה למנכ"ל, מנהל הכספים

Executive Vice President, Chief Financial Officer

15/8/2016

בני שיזף

משנה למנכ"ל, מנהל תחום חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Executive Vice President, Head of Long Term Savings and Life risks

1/9/2008

דפנה שפירא-לילה

משנה למנכ"ל, מנהלת תחום ביטוח בריאות

Executive Vice President, Head of Health Insurance

1/6/2010

רועי יקיר

משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

Executive Vice President – Chief Investment Manager

17/4/2013

שלמה שמאי

משנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע

Executive Vice President,

Chief Information Officer

1/12/2008

אייל אוחיון

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול צפון

Vice President, Head of North Branch

25/5/2014

ארז אורלי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף משאבי אנוש

Senior Vice President, Head of Human Resources

1/9/2006

אריה אריאלי

סמנכ"ל בכיר, משנה ליועמ"ש הראשי

Senior Vice President, Deputy General  Counsel

 

ברוך מינסקי

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול דן

Senior Vice President, Head of Dan Branch

2/5/2010

דניאל שרון

סמנכ"ל בכיר, אקטואר ראשי

Senior Vice President, Chief Actuary, Life and Health

3/9/2012

ליאת גולץ

סמנכ"ל בכיר, מנהלת אשכול מרכז חטיבת הלקוחות

Senior Vice President, Head of Central Branch

1/1/2016

מני נאמן

סמנכ"ל בכיר, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015

ניס אגמון

סמנכ"ל בכיר, מנהל השירות.

Senior Vice President, Deputy of Head of Customers' Division

1/8/2015

עמוס לוזון

סמנכ"ל בכיר, מנהל אשכול הסדרים פנסיוניים

Senior Vice President, Head of Pension Enterprises Branch

1/5/2015

רג'ואן גרייב

סמנכ"ל בכיר, מנהל מוצרי ביטוח חיים

Senior Vice President, Head of life insurance products. 

1/3/2016

שלמה מילר

סמנכ"ל בכיר, משנה למנהל תחום ביטוח כללי

Senior Vice President, Deputy Head of General Insurance.

27/12/2005

שמי שטובי

סמנכ"ל בכיר, מנהל מטה מכירות, חטיבת הלקוחות

Senior Vice president, Head of Sales Division, Customers Division

1/2/2013

אבי שלמה

סמנכ"ל, מנהל אשכול תיכון

Vice President, Head of Tichon Branch

19/3/2017

אושרת בלוג

סמנכ"ל, מנהלת מערך איכות, רכש ו- OCIO

Vice President, OCIO, QA & Procurement – IT Division

04/07/2017

 איתן ויצמן

סמנכ"ל, מנהל השיווק

Vice President, Chief Marketing Officer

1/11/2013

דגנית פרדו

סמנכ"ל, מנהלת מערך יישומים ארגוניים

Vice President, Enterprise Applications Group Manager – IT Division

04/07/2017

ויקי אור

סמנכ"ל, מנהלת ביטוח משנה, תחום ביטוח כללי

Vice President, Head of Re-Insurance, Property & Casualty

4/1/2009

זאב נאמן

סמנכ"ל, מנהל אשכול ירושלים

Vice President, Head of Jerusalem Branch

19/03/2017

חניאלה וילנר

סמנכ"ל, מנהלת מטה בריאות

Vice President, Chief of of Staff, Health

3/5/2015

יובל בנימין

סמנכ"ל, מנהל מערך תפעול ותשתיות

Vice President,  IT Infrastructure & Operations Manager

04/07/2017

יוסי בנדרלי

סמנכ"ל, מנהל מערך פיתוח יישומי ביטוח

Vice President, Head of Insurance Applications Information Systems

04/07/2017

ירוחם בר נתן

סמנכ"ל, חתם ראשי ומנהל פיתוח מוצרים בביטוח כללי

Vice President, Chief Underwriter and Product Development Manager in General Insurance 

1/10/2016

ירח ארליכמן

סמנכ"ל

Vice President

 

יעל פינקלמן - נייגר

סמנכ"ל, מנהלת מחלקת עסקים בתחום ביטוח כללי

Vice President, Head of Commercial lines Department  – General Insurance

30/4/2017

ישי שמרלינג

סמנכ"ל, מנהל אגף לוגיסטיקה ורכש

Vice President, Head of  Acquisition and Logistics

1/2/2015

לימור גואל

סמנכ"ל, מנהלת מרכז קשרי לקוחות (Fnx4u)

Vice president, Head of Customers relationship center (Fnx4u)  

17/10/2010

מיכל נימני

סמנכ"ל, מנהלת תכנון ובקרה

Vice president, Head of planning and control department

8/12/2002

מייקל ירמיש

סמנכ"ל, אקטואר בכיר

Vice President, Senior Actuary

2/4/2013

עמית נתנאל

סמנכ"ל, מנהל סיכונים

Vice president, Chief Risk Officer

28/5/2012

ענת כהן טולדנו

סמנכ"ל, אקטוארית ראשית ביטוח כללי

Vice president, Chief Actuary, Property & Casualty

1/9/2013

קובי שוקרי

סמנכ"ל, מנהל רכש וכלכלה בתחום ביטוח כללי ותביעות

Vice President, Acquisition and Economics Manager – General Insurance and Claims Departments 

1/10/2016

קרן גרניט

סמנכ"ל, מנהלת תביעות ביטוח כללי

Vice President, Head of General Insurance claims.

19/6/2012

שרה בנימיני

סמנכ"ל, מנהלת מטה תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים

Vice president, Chief of staff, Long Term Savings and Life risks

14/3/2011

שמואל רוזנבלום

מבקר פנימי

Internal Auditor

 

הפניקס השקעות ופיננסים:


שם

תפקיד

הגדרה באנגלית

תאריך תחילת כהונה

אייל לפידות

יו"ר דירקטוריון

Chairman of the board of Directors

1/6/2009

רועי יקיר

מנכ"ל, מנהל השקעות ראשי

President – Chief Investment Manager

17/4/2013

חנה הולנדר

סמנכ"ל, מנהלת מערך המימון

Vice President, Head of Finance Division

1/1/2012

יניב כהן

סמנכ"ל, מנהל השקעות עמיתים

Vice President, Head of provident investments

1/3/2016

חגי שרייבר

סמנכ"ל, מנהל השקעות נוסטרו

Vice President, Head of Nostro investments

1/3/2016

אמיר גל

סמנכ"ל, מנהל מערך הנדל"ן

Vice President, Head of Real Estate Investments

4/9/2016

יונתן אבישר

סמנכ"ל, מנהל השקעות חו"ל

Vice President, Head of Overseas Investments

30/3/2017

אלי שוורץ

מנהל כספים

Chief Financial Officer

15/8/2016

מני נאמן

יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה

Chief Legal Counsel and Corporate Secretary

1/8/2015
​​​​​​
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג