פוליסת דירקטורים אישית

פוליסת דירקטורים אישית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה פרטיים בגין אחריותם הניהולית בחברות בהם הם מכהנים. 
הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי אישי לתביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה בעקבות החלטות או מעשים שעשו במסגרת תפקידם כגון: מעשה שלא כדין, הפרת חובת הנאמנות, חריגה מסמכות ורשלנות.
הפוליסה פותחה על מנת לספק מנגנון הגנה פיננסי במקרים של כשל בפוליסת אחריות הדירקטורים של החברה, בה הם משמשים דירקטורים. 
לדוגמא:  תביעה מוחרגת או מיצוי של גבולות האחריות בפוליסה של החברה. 
הכיסוי נכון גם למקרים בהם בחברה לא קיימת כלל פוליסה לביטוח דירקטורים, בין אם הפוליסה הסתיימה ולא נרכשה אחרת תחתיה ובין אם חל אירוע שמפסיק את הכיסוי הביטוחי ולא נרכשה פוליסה כאמור מלכתחילה. 
למעשה, זהו כיסוי מטריה אישי של הדירקטור עצמו ל"ימים גשומים".

יתרונות המוצר:

  • הפוליסה האישית מאפשרת למנהל ולדירקטור, לקחת את המושכות לידיהם ולקבל שליטה בכיסוי אותו הם רוכשים, ללא כל תלות בשיקולי החברה בה הם מכהנים, ומבלי שיהיו חשופים לתביעות בהעדר פוליסה אחרת. 
  • דירקטור המכהן בכמה חברות יוכל לרכוש כיסוי לפעילותו בכל החברות בהן הוא מכהן.
  • בפוליסה האישית אין השתתפות עצמית
  • הרחבות נוספות הכלולות הפוליסה -  כגון הרחבה לתביעות כנגד בני/בנות זוג, תקופת גילוי מוארכת, הקדמת הוצאות משפט וכו'
  • הפוליסה כתובה בשפה העברית, בצורה פשוטה ובהירה

מה חשוב לדעת ?

  • הפוליסה הינה על בסיס הגשת התביעה, ועל הדירקטור לקבוע בה תאריך רטרואקטיבי הולם לכל תקופת העבר בה שימש כדירקטור
  • הפוליסה הינה לגבולות אחריות של עד 1,000,000$, תהליך החיתום מהיר והפרמיות שוות לכל כיס

 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג