ביטוח צד ג' למשאיות קלות – EXTRA TRUCK

ביטוח צד ג' למשאיות קלות – EXTRA TRUCK

הצורך הביטוחי:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש למשאיות קלות עד 12 טון (כולל), במסלול רחב ביותר הכולל את הכיסויים הנדרשים בפרמיה אטרקטיבית.

יתרונות המוצר:

 • גבול אחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 1,000,000
 • שירותי דרך וגרירה 
 • כיסוי לשבר שמשות ללא השתתפות עצמית (כולל כיסוי לגומיות)
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות של 30,000 ₪ 
 • צד שלישי גוף: הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי בגבול אחריות של 250,000 ₪ למקרה ולתקופה, עבור חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף מרכב שאינם מכוסים במסגרת הפלת"ד
 • דופן הידראולית: הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לנזקי צד שלישי רכוש בגין דופן הידראולית
 • מכשיר מקצועי: תוספת הפרמיה עבור שימוש במכשיר מקצועי המותקן ע"ג המשאית (בגין סיכוני צד שלישי) - 365 ₪ בלבד
 
שימו לב ♥  הנחה משולבת בשיעור של 20% תינתן בביטוח צד ג', בעת רכישת ביטוח צד ג' (כולל ה"ריידרים") + ביטוח חובה, כאשר תקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בגילאי הרשאים לנהוג ברכב.  

מה חשוב לדעת ?

 • ניתן לבטח כל נהג מגיל 24 ומעלה, בעל ותק נהיגה במשאיות של שנתיים מלאות
 • ניתן לבטח מבוטחים בעלי ניסיון תביעות נקי במשך השנתיים האחרונות (מלאות ורצופות), או תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות (מלאות ורצופות)
 • סוגי המשאיות הבאים לא ניתנים לביטוח במסגרת מסלול זה: 
  משאית ללימוד נהיגה, משאית המובילה חומרים מסוכנים, משאית המשמשת לגרירה וחילוץ ומשאית המשמשת להובלת כלי רכב בשכר 
 • סוגי מכשירים/מתקנים מקצועיים אותם ניתן לבטח במסלול זה:
  מיכלית, מרים/מעלון, מנוף לפריקה וטעינה עצמית, רמסע, מנוף סל אדם
 • ביטוח משאית מעל 10 טון מותנה בקיום רישיון מוביל
 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר והפקת הפוליסה במשרד הסוכן, באמצעות מחולל תעריפים ייחודי
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג