ביטוח EXTRA לבתי מלאכה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ביטוח EXTRA לבתי מלאכה


הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי לבתי מלאכה בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לבעל בית המלאכה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים. 

יתרונות המוצר:

הפוליסה מיועדת למגוון רחב של בתי מלאכה ומפעלי ייצור, ומקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכיו של בעל בית המלאכה/המפעל, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:
 • ​כיסוי למבנה בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה). הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • ​כיסוי על בסיס ערך כינון 
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 10% מסכום ביטוח המבנה
  • שבר תאונתי של  שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ-25,000₪.
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים 
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות
 • ​​כיסוי לתכולת בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה רעידת אדמה ונזקי טבע. הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • ​כיסוי אוטומטי לעליה עונתית בערך המלאי של עד 20% לקראת חג הפסח וראש השנה או עד 60 ימים בשנה לתקופות שיצהרו מראש ע"י המבוטח.
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה– עד 10% מסכום ביטוח התכולה  לתקופה של עד 12 חודשים .
  • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מביניהם
  • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ש"ח 
  • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
  • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה
  • כיסוי בגין נזק לרכוש המבוטח, מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 50,000 ₪ 
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות
  • כיסוי למבנה בית המלאכה, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב  מקרה תאונתי במקום המבוטח – עד 20% מסכום ביטוח התכולה, למקרה ולתקופה
  • הוצאות מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪ 
  • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה
  • כיסוי מפני נזקי מים לתכולה בתוקף
  • שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה
 • ​"מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • ביטוח אובדן רווחים במקרה של השבתת העסק עקב נזק 
 • ביטוח חבות מעבידים
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי
 • כיסוי לרכוש בהעברה 
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי החנות ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר עקב תאונה.

מה חשוב לדעת ?

 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן
 • הפוליסה מיועדת לבתי מלאכה ומפעלי ייצור בעלי סכום ביטוח מרבי של 20 מיליון ש"ח, לסיכוני רכוש ואובדן רווחים/הכנסה
 • ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור שסכום ביטוח התכולה בהם (כולל מלאי) בפרק אש הינו עד 10 מיליון ₪ 
 • ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור המונים עד 30 עובדים סה"כ
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון הינה חובה 
 • הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד וכוללת כיסוי עבור מחסן צמוד (הממוקם באותה הכתובת)
 • פרמיית מינימום לפוליסה הינה 1800 ₪  

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?   

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח
 • ביטוח לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה
 • שחזור מסמכים – הגדלת הסכום מעל ל- 10% הכלולים אוטומטית בפרק התכולה
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה

​​​​​
please check url:polarchive/GeneralInsurance/Forms/Extra.aspx
הפניקס לשירותך

מוקד שירות לקוחות ותביעות 3455*
א'-ה' 08:00-16:30

מרכז תביעות רכב ורכוש 5070*
א'-ה' 08:00-20:00
ו' 08:00-12:00

מוקד מכירות 3455*
א'-ה' 08:00-20:00
ו' 08:00-13:00

ניתן לפנות גם בטלפון 03-7332222
או להשאיר לנו פרטים בכל נושא הקשור לשירות באמצעות טופס צור קשר ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות

הפניקס לשירותך

כל השדות הם שדות חובה.

הזינו שם ומספר טלפון ונציג הפניקס יחזור אליכם בהקדם האפשרי:

שלח

שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-17:00
מוקד קשרי לקוחות: 3455* | 03-7332222

תודה שפנית למוקד! נציג הפניקס Online ייצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג