עיקרי התוכנית

מדוע צריך ביטוח למקרה סיעודי?

מי מאתנו אינו מכיר אדם הנעזר בקרובי משפחתו או במטפלים לביצוע פעולות יומיומיות? לרחוץ פנים, להתהלך, לשבת, לקום - פעולות הנראות לרבים מאיתנו כמובנות מאליהן, מחייבות אחרים בעזרה רבה וסיוע, או ליתר דיוק – סיעוד. כל אחד מאיתנו עלול לחלות במחלה קשה, להיקלע לתאונה או לאירוע שיגרמו לתלות באחרים ולצורך בטיפולים יקרים שיאפשרו שיקום והמשך חיים ארוכים ומלאי כבוד.

הרפואה המודרנית מצילה חיים ומאריכה אותם, אך אין בכך די, אנו זקוקים גם לאיכות חיים. הארכת תוחלת החיים זה תפקידה של הרפואה; איכות החיים - זה כבר התפקיד שלנו...

ניתן לרכוש את התוכנית בפרמיה קבועה (לפי גיל כניסה) או בפרמיה משתנה עד גיל 65 (מוגדלת) - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר השינוי בפרמיה הינו 4% מידי שנה, מלבד השינוי הנובע מההצמדה למדד. החל מגיל 65 הפרמיה תהיה קבועה וצמודה למדד בלבד.

1. מהות הביטוח

כיסוי לאשפוז במוסד סיעודי או סיעוד בביתו של המבוטח לתקופה מרבית של עד 5 שנים, 8 שנים או כל החיים וכל עוד המבוטח מוגדר כמבוטח סיעודי.

2. הגדרת מקרה הביטוח

מצבו הבריאותי והתפקודי הירוד של מבוטח אשר עקב מחלה כרונית או תאונה או עקב ליקוי בריאותי קבוע, הוא זקוק לעזרה ממשית יומיומית אשר בהעדרה אינו יכול לבצע באופן עצמאי את הפעולות הבאות (להלן: "הפעולות"):

  • לקום ולשכב
  • להתלבש ולהתפשט
  • להתרחץ
  • לאכול ולשתות
  • לשלוט על הסוגרים
  • ניידות

או מבוטח שהינו חולה תשוש נפש הנזקק להשגחה צמודה של אחר, במטרה למנוע נזק לעצמו או לסביבה. או מבוטח שהינו חולה במחלת אלצהיימר או דמנציה סנילית אשר זקוק להשגחה צמודה ומתמדת מאחר, במטרה למנוע נזק לעצמו או לסביבה. 

3. הגדרת הזכאות לביטוח:

מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר (כהגדרתו בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) מהפעולות היומיומיות הבאות: 3 מתוך 6 הפעולות לעיל, יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי.

4. שיפוי לשיקום

מבוטח ששילם פרמיות לפחות 12 חודשים והפך למטופל סיעודי (כמוגדר בהגדרת הזכאות לעיל) זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% ועד גובה סכום הפיצוי החודשי או עד 5,000 ₪, הנמוך מביניהם, למשך תקופה של עד 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד.

5. כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור

המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור, גם אם נמצא זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי, עד לתקרה של 10,279 ₪ (לפי מדד בסיס אפריל 2006).

6. תקופת המתנה

התשלום הסיעודי יבוצע לאחר תקופת המתנה בת 60 יום/ 36 חודשים/ 60 חודשים לפי בחירת המבוטח בתחילת הביטוח.

7. שחרור מתשלום פרמיה

במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח הנמצא במצב סיעודי מתשלום הפרמיה, לביטוח זה בלבד.


לתשומת ליבך, הפירוט לעיל הינו רק ביחס לפוליסות המשווקות כיום.
ניתן לאתר תנאי פוליסה קודמים ב"שירות עצמי" > "איתור תנאי הפוליסה".

צ׳אט חי עם נציג