כיסויים נוספים
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

כיסויים נוספים

 • פיצוי שבועי

  מעבר לכל העלויות הכרוכות בתאונה עצמה, גם לפגיעה ביכולת העבודה בתקופה שלאחר התאונה יש משמעות כלכלית. גם אם למבוטח יש ביטוח “אבדן כושר עבודה“, בדרך כלל אין בו כיסוי לאבדן כושר העבודה בשבועות הראשונים שלאחר התאונה.

  למידע נוסף >
 • הרחבה לביטוח תאונות אישיות

  בקרות תאונה ולאחר הטיפול הראשוני והמידי במבוטח הנפגע בתאונה, יש לרוב צורך בטיפולי המשך וכן בשימוש בשירותים רפואיים שונים עקב התאונה. הרחבה לביטוח תאונות אישיות מזכה את המבוטח בהחזר הוצאות לשירותים רפואיים נלווים לטיפול ושיקום לאחר תאונה.

  למידע נוסף >
 • כתב שירות ספורטיבי

  כתב שירות "ספורטיבי" נותן מענה בקרות תאונה שנגרמה למנוי בעת ביצוע פעילות ספורטיבית ומכסה גם תאונה שנגרמה בחדרי כושר (למעט תאונה שארעה בעת ביצוע פעילות ספורטיבית מקצועית ו/או ספורט אתגרי).

  למידע נוסף >
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג