כיסויים נוספים
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

כיסויים נוספים

  • פיצוי שבועי בגין אי כושר כתוצאה מתאונה

    בקרות תאונה במהלך תקופת הביטוח אשר בגינה נגרם למבוטח מצב של אי כושר עבודה מלא או חלקי כתוצאה מתאונה כפי שמוגדר להלן ( שהחל בתוך 365 ימים מיום תאריך התאונה) ישולם למבוטח סכום הביטוח כפי שמפורט בדף פרטי הביטוח.

    למידע נוסף >
  • פיצוי שבועי בגין אי כושר כתוצאה מתאונה או מחלה

    בקרות תאונה במהלך תקופת הביטוח אשר בגינה נגרם למבוטח מצב של אי כושר עבודה מלא או חלקי כתוצאה מתאונה או מחלה כפי שמוגדר להלן ( שהחל בתוך 365 ימים מיום תאריך התאונה) ישולם למבוטח סכום הביטוח כפי שמפורט בדף פרטי הביטוח.

    למידע נוסף >
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג