מרפא כסף
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מרפא כסף

תכנית הבסיס: מרפא ארד - 9 מחלות
תכנית נוספת מרפא כסף - 8 מחלות נוספות
 
• פיצוי כספי החל מ 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח (לפי בחירת המבוטח) - הפיצוי יכול לשמש לצורך כיסוי הוצאות רפואיות או צמצום ירידה ברמת החיים או לכל שימוש אחר בו יבחר המבוטח.

• פיצוי כספי בגין מקרה ביטוח שני - 100% מסכום הביטוח כמפורט בתנאי התכנית. תקופת האכשרה למקרה ביטוח שני הוא 180 יום מקרות מקרה הביטוח הראשון.

• שיפוי בגין הוצאות רפואיות במקרה מוות - 70% מההוצאות הרפואיות שנגרמו למבוטח ולמשפחתו ועד לסך של 50,000 ש"ח או עד מחצית מסכום הכיסוי (בכפוף לתנאי התכנית).
 
מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מרבי: 21-60
גיל תום ביטוח: 75
סכום הביטוח והפרמיה יופחתו ב 50%- בגיל 70 עד 75
 
מרפא כסף - תכנית נוספת, הרחבה למרפא ארד: פיצוי בגילוי 8 מחלות נוספות (סה"כ 17 מחלות)
 
קבוצה 1:
טרשת נפוצה MS
שבץ מוחי CVA
שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה)
תרדמת (COMA)
 
קבוצה 2:
אוטם חריף בשריר הלב
ניתוח מעקפי לב (CABG)
ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי הלב
ניתוח אבי העורקים (האורטה)
קרדיומיופטיה
עיוורון
כוויות קשות
 
קבוצה 3:
סרטן
גידול שפיר של המוח
אי ספיקת כליות סופנית
השתלת כליות
השתלת איברים (לב, ריאות, לב-ריאה, כבד, לבלב)
השתלת מח עצם ו/או תאי אב (STEM CELLS)
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג