מרפא זהב
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מרפא זהב

תכנית הבסיס: מרפא ארד - 9 מחלות
תכנית נוספת: מרפא זהב - 22 מחלות נוספות
 
• פיצוי כספי החל מ 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח (לפי בחירת המבוטח) - הפיצוי יכול לשמש לצורך כיסוי הוצאות רפואיות או צמצום ירידה ברמת החיים או לכל שימוש אחר בו יבחר המבוטח.

• פיצוי כספי בגין מקרה ביטוח שני - 100% מסכום הביטוח כמפורט בתנאי התכנית. תקופת האכשרה למקרה ביטוח שני הוא 180 יום מקרות מקרה הביטוח הראשון.

• שיפוי בגין הוצאות רפואיות במקרה מוות - 70% מההוצאות הרפואיות שנגרמו למבוטח ולמשפחתו ועד לסך של 50,000 ש"ח או עד מחצית מסכום הכיסוי (בכפוף לתנאי התכנית).
 
מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מרבי: 21-60
גיל תום ביטוח: 75
סכום הביטוח והפרמיה יופחתו ב 50%- בגיל 70 עד 75
 
מרפא זהב - תכנית נוספת, הרחבה למרפא ארד- פיצוי בגילוי 22 מחלות נוספות (סה"כ 31 מחלות)

קבוצה 1:
מחלת ריאות חסימתית כרונית
יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
פגיעה מוחית מתאונה
ALS (ניוון שרירים)
שיתוק (פרפלגיה, קודריפלגיה)
תרדמת (COMA)

 
קבוצה 2:
איבוד גפיים
תשישות נפש
פרקינסון
חירשות
עיוורון
פוליו (שיתוק ילדים)
טטנוס
אובדן דיבור, אילמות
כוויות קשות

 
קבוצה 3:
אי ספיקת כליות סופנית
מחלת כבד כרונית סופנית(שחמת)
אי ספיקת כבד פולמיננטית
השתלת לב, ריאות, לב-ריאה, כבד, לבלב, כליה
השתלת מח עצם ו/או תאי אב
עמיאלודוזיס ראשונית

 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג