מרפא לילדים
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מרפא לילדים

תוכנית בסיס "מרפא ילדים" מציעה פיצוי בעת גילוי 16 מחלות קשות מותאמות לילדים + הרחבה אוטומטית בגיל 21 לפיצוי בגין 32 מחלות קשות המותאמות למבוגרים:
 
פיצוי כספי החל מ 50,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח (לפי בחירת המבוטח) - בגיל 21 יתאפשר להעלות את סכום הביטוח עד 600,000 ש"ח בכפוף לחיתום רפואי. הפיצוי יכול לשמש לצורך הוצאות רפואיות או צמצום ירידה ברמת החיים או לכל שימוש אחר בו יבחר המבוטח.
 
פיצוי כספי בגין מקרה ביטוח שני - 100% מסכום הביטוח כמפורט בתנאי התכנית. במידה ומקרה הביטוח הראשון אירע עד גיל 21 הפוליסה תבוטל ללא זכאות למקרה ביטוח שני. תקופת האכשרה למקרה ביטוח שני הוא 180 יום מקרות מקרה הביטוח הראשון.
 
שיפוי בגין הוצאות רפואיות במקרה מוות - 70% מההוצאות הרפואיות שנגרמו למבוטח ולמשפחתו עד לסך של 50,000 ש"ח או מחצית מסכום הכיסוי (בכפוף לתנאי התכנית).
 
מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מרבי: 0-20 (כולל)
גיל תום ביטוח: 75
סכום הביטוח והפרמיה יופחתו ב 50%- בגיל 70 עד 75 .
 
מחלות מותאמות לילדים עד גיל 21:
סרטן
גידול שפיר של המוח
אי ספיקת כליות סופנית
השתלת איברים (לב, ריאות, לב-ריאה, כבד, כליות, לבלב, מח עצם)
שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה)
עיוורון
חירשות
דלקת מוח
אי ספיקת כבד פולמיננטית
אובדן גפיים
כוויות קשות
דלקת חיידקית של קרום המוח
ניוון שרירים
פוליו (שיתוק ילדים)
פגיעה מוחית מתאונה
סכרת נעורים

כיסוי ל 32- מחלות המותאמות למבוגרים מגיל 21
 
קבוצה 1:
טרשת נפוצה MS
שבץ מוחי CVA
שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה)
תרדמת (COMA)
מחלת ריאות חסימתית כרונית
יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
פגיעה מוחית מתאונה
ניוון שרירים מסוג ALS
 
קבוצה 2:
אוטם חריף בשריר הלב
ניתוח מעקפי לב (CABG)
ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי הלב
ניתוח אבי העורקים (האורטה)
קרדיומיופטיה
עיוורון
כוויות קשות
אובדן גפיים
תשישות נפש
פרקינסון
חירשות
פוליו (שיתוק ילדים)
צפדת (טטנוס)
אילמות (אובדן דיבור)
 
קבוצה 3:
סרטן
גידול שפיר של המוח
אי ספיקת כליות סופנית
השתלת כליות
השתלת איברים (לב, ריאות,לב-ריאה, כבד, לבלב)
השתלת מח עצם ו/או תאי אב (STEM CELLS)
מחלת כבד סופנית (שחמת)
אי ספיקת כבד פולמיננטית
אנמיה אפלסטית חמורה
עמיאלודוזיס ראשונית
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג