מרפא סרטן
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מרפא סרטן

 
מרפא סרטן- פיצוי במקרה גילוי מחלת הסרטן
 
  • פיצוי כספי החל מ- 50,000 ₪ ועד 600,000 ₪ (לפי בחירת המבוטח) המשולם בעת גילוי מחלת הסרטן - הפיצוי יכול לשמש לצורך כיסוי הוצאות רפואיות או צמצום ירידה ברמת החיים או לכל שימו אחר בו יבחר המבוטח.
  • פיצוי כספי נוסף במקרה של גילוי סרטן שני - 100% מסכום הביטוח כמפורט בתנאי התכנית. תקופת האכשרה למקרה ביטוח שני היא 60 חודשים לאחר סיום הטיפול בגין המקרה הראשון.
  • החזר הוצאות רפואיות בחו"ל – החזר עד 25% מסכום הביטוח במקרה הביטוח הראשון ועד 12.5% מסכום הביטוח במקרה הביטוח השני. החזר ההוצאות כולל בין היתר: הטסה רפואית, הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה (2 מלווים לילד).
  • החזר הוצאות טיפול פסיכולוגי לצורך התמודדות עם מחלת הסרטן.

 

מה חשוב לדעת?
 
  • גיל כניסה : 0-60
  • גיל תום ביטוח 75
  • סכום הביטוח והפרמיה יופחתו ב 50% בגין 70 עד 75 .
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג