הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי פס"ד של ביהמ"ש בלוד

הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי פס"ד של ביהמ"ש בלוד

ביום 24.7.2014 אישר בית המשפט המחוזי מרכז לוד, הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת.צ. 7340-07-11 ניבה פליישמן ואח' נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ, לפיו תינתן הנחה מיוחדת בדמי אשראי לחברי הקבוצה הזכאים לכך וזאת בהתאם וכמפורט בהסדר הפשרה המלא המופיע בקישור - הסכם פשרה -  ובהתאם לפסק הדין המופיע בקישור - פסק דין​.​
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג