נסיעות לחו''ל
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

נסיעות לחו''ל


מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין ביטוח נסיעות לחו"ל?להוריד את הטופס המתאים מבין הטפסים הבאים: 
"טופס תביעה בגין הוצאות רפואיות בחו"ל, הוצאות אחרות בחו"ל, ביטול/קיצור נסיעה לחו"ל​" או
 "טופס תביעה בגין אובדן, נזק או גניבה לכבודה בחו"ל או ביטול השתתפות עצמית (במקרה של השכרת רכב בחו"ל)"

למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 
  

 

 


לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות בריאות, צוות נסיעות לחו"ל
 • כתובת דוא"ל: Ptviothul@fnx.co.il​
 • פקס מספר: 03-7238853 
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.
לקבלת עזרה ניתן להתקשר למוקד מידע ושרות ביטוח נסיעות לחו"ל בטל' 9870*  
או 03-7338141.
שעות המענה במוקד בימים א-ה בין השעות 16:30 - 8:00.​

 *יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.
 


 מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?
עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:
 
 • עם קבלת ההודעה וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.
 • אם לא הגיעו כל המסמכים שנדרשו, תשלח אליך הודעה נוספת, תוך 14 יום  מפנייתנו הראשונה.
 • בירור  זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע בהתאם לפוליסה שרכשת ובתוך 30 ימים  מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום או לחלופין תשלח אליך הצעת פשרה. 
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
קרא עוד/סגור ​​​​​

 
סרטון הדרכה להגשת תביעה בביטוח נסיעות לחו"ל​​​
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג