ניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח וכיסויים נלווים לניתוח
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח וכיסויים נלווים לניתוח


מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין ניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח וכיסויים נלווים לניתוח ?


להוריד את "טופס תביעה - ניתוחים".
למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. 

לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות בריאות
 • כתובת דוא"ל לפתיחת תביעות: Tb@fnx.co.il​​
  כתובת דוא"ל לבירורים: mn1@fnx.co.il​
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

 *יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

בפניך עומדות מספר אפשרויות המפורטות להלן:

 • ​עריכת הניתוח באמצעות בית חולים ומנתח שהם ספקי שירות המצויים איתנו בהסכם. במקרה זה יש לבחור את אחד מרופאי ההסכם מתוך הרשימה המופיעה באתר הפניקס​.
 • עריכת הניתוח באופן פרטי באמצעות מנתח ו/או בית חולים שאינם ספקי שירות המצויים איתנו בהסכם.
 • עריכת הניתוח בבית חולים ציבורי, ללא מעורבות הפניקס.
 • עריכת הניתוח באמצעות הביטוח המשלים של קופת החולים בה אתה חבר (שב"ן).
כאשר יש צורך לניתוח דחוף, ניתן להתקשר למרכז התביעות לטלפון 5070*, שעות פעילות א-ה 08:00 – 20:00, ו' 08:00 – 12:00.

אנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך המון בריאות.מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?
עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:
 
 • עם קבלת ההודעה וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.
 • אם לא הגיעו כל המסמכים שנדרשו, תשלח אליך הודעה נוספת, תוך 14 יום  מפנייתנו הראשונה.
 • בירור  זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע בהתאם לפוליסה שרכשת ובתוך 30 ימים  מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום או לחלופין תשלח אליך הצעת פשרה. 
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.​
​​​​
קרא עוד/סגור ​​​​​​
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג