כללים לברור ויישוב תביעות
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

כללים לברור ויישוב תביעות

אנו שמחים להציג לכם בשקיפות מלאה את דרך התנהלות התביעות בפניקס, הכללים, הדרישות והזכויות העומדות לרשותכם בתהליך זה.
טבלאות השוואת המועדים
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג