רכב חובה (גוף)
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

רכב חובה (גוף)


מה עלי לדעת ולעשות במקרה בו נגרם נזק כתוצאה מתאונת דרכים?
להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - הודעה על מקרה ביטוח רכב".לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. לרשימה המלאה לחץ כאן.

 


 
 לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות רכב חובה
 • כתובת דוא"ל: PtichotHova@fnx.co.il​
 • פקס מספר: 03-7337869
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

ניתן לפנות לפניקס בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, במידה ונגרם לך נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים באחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. בעת האירוע נהגת ברכב המבוטח בפניקס
ב. בעת האירוע נסעת ברכב המבוטח בפניקס
ג. נפגעת כהולך רגל, מפגיעת רכב המבוטח בפניקס
אם נפגעת בעת שישבת ברכב המבוטח בחברה אחרת – אנא פנה ישירות לחברת הביטוח אשר ביטחה את אותו רכב בביטוח חובה.

על מבוטחי הפניקס לדווח לפניקס, באופן מיידי, על כל פגיעת גוף בתאונת דרכים בה היה מעורב הרכב המבוטח, בין אם נפגע אדם שנהג או נסע ברכב המבוטח, ובין אם נפגע הולך רגל מהרכב המבוטח.הנחיות בדבר הגשת תביעה והמסמכים שיש לצרף
עם הגשת מכתב דרישה לפניקס, יש לצרף את המידע והמסמכים המפורטים להלן, ככל שאלה רלבנטיים לתביעה ולתובע:

 • מידע מפורט ביחס לנסיבות אירוע התאונה
 • צילום של רישיון נהיגה או אישור משרד הרישוי בדבר תוקף הרישיון של הנהג למועד האירוע
 • צילום של תעודת ביטוח החובה התקפה למועד האירוע
 • צילום רשיון הרכב
 • אישור משטרה
 • מסמכים רפואיים
 • אישורי אי-כושר
 • מידע באשר להיותה של התאונה תאונת עבודה או לא
 • במידה והתאונה הינה תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלבנטיים לרבות אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו ופרוטוקולים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.
בנוסף, יש לגבות כל דרישה לפיצוי במסמכים הרלבנטיים, כגון: קבלות על הוצאות, אסמכתאות להפסדי שכר נטענים וכו'.

רשימת המסמכים הנ"ל אינה רשימה ממצה, ובמידת הצורך אנו נפנה להשלמת המסמכים ו/או לקבלת פרטים נוספים לפי העניין.

​​​
​​קרא עוד/סגור ​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג