חבות צד שלישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

חבות צד שלישי


מה ע
לי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה במקרה של נזק לצד שלישי?


להוריד את טופס "ביטוח צד שלישי - הודעה על תאונה".
למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 

 לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  • סוכן הביטוח שלך
  • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות חבויות
  • כתובת דוא"ל: PTviot_Havuiot@fnx.co.il​
  • פקס מספר: 03-7337869

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

חשוב ביותר!
אין להחתים את הנפגעים או הניזוקים, על גבי טופס התביעה וכמובן שאין להביאו לידיעת הנפגעים/ניזוקים. מסירת הטופס לצדי ג' עלולה להוות "הודאה" השוללת את הכיסוי הביטוחי לתביעה. מדובר במסמך על פיו אמורה חברת הביטוח לפעול בהמשך

הכיסוי לחבות כלפי צד ג' קיים בפוליסה ספציפית לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
כמו כן, קיים הכיסוי בפוליסות נוספות כגון: פוליסה לביטוח בית העסק – אלומה, פוליסה לביטוח קבלנים, פוליסות לביטוח משרד – אלומה, פוליסת חבות בעלי מוסכים כלפי צד שלישי ופוליסה לביטוח בתי מלון. בכל אלה, ועוד, קיים כיסוי בכפוף לתנאים המפורטים בהן, סייגיהן וחריגיהן.מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?
  • לאחר קבלת טופס ההודעה בחברת הביטוח, לרבות פירוט גרסתכם, ייתכן כי תתבקשו על ידי חברת הביטוח להעביר מידע ו/או מסמכים נוספים.
  • בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי, תבחנה נסיבות האירוע.
  • ייתכן שיהיה צורך בבדיקת חוקר/שמאי ביחס לנסיבות האירוע ו/או הנזק, עימם יהיה עליכם לשתף פעולה.
  • אם יתברר כי בתום הבדיקה הנכם זכאים לכיסוי האירוע ו/או התביעה במסגרת הפוליסה, תטופל התביעה ישירות מול הניזוק, בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה ובכפוף להוראות החוק.
  • במידה ותוצאות בירורינו יעלו כי אינכם זכאים לכיסוי האירוע ו/או התביעה במסגרת הפוליסה, נודיעכם עמדתינו זו בכתב בתום הבדיקה.
​שיתוף הפעולה עימנו, לרבות עם חוקרים מטעמנו, הוא הכרחי ונועד לוודא את הנסיבות וגובה הנזק לאשורם. נודה לכם על שיתוף פעולה מלא עימנו.

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות לסוכן הביטוח, או ישירות למזכירות מחלקת תביעות בטלפון 03-7332202 ונשמח לסייע בידכם ככל האפשר.


​​
​​​​
סרטון הדרכה להגשת תביעה​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג