נושאי משרה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

נושאי משרה


אנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך המון בריאות.
 
מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין פוליסה לביטוח נושאי משרה?

כאשר מתעורר חשש לקיום נסיבות שעלולות להביא לתביעה כנגד מי מנושאי המשרה, או שהוגשה תביעה נגד מי מנושאי המשרה בחברה שנושאי המשרה שלה מבוטחים בפוליסה של הפניקס ומדובר בנסיבות העשויות להוות בסיס לתביעה על פי פוליסת נושאי משרה, יש להודיע על כך בכתב ובצורה מפורשת באחת הדרכים הבאות:

  • למחלקת תביעות - מדור חבויות בצירוף מספר הפוליסה הרלוונטית, לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 53454
  • באמצעות פקס שמספרו 03-7337869 בצרוף מלוא המסמכים הרלוונטיים לנשוא הפניה.
במקרים מסויימים תתבקשו על ידי חברת הביטוח להעביר מידע ו/או מסמכים נוספים.
לאחר קבלת כל המידע והמסמכים הרלוונטיים תבחן פנייתכם על ידי מחלקת תביעות על פי תנאי פוליסת הביטוח, סייגיה וחריגיה. עם סיום הבדיקה נודיעכם עמדת חברת הביטוח ביחס לפנייתכם.פרטים נוספים
קבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות לסוכן הביטוח או ישירות למזכירות מחלקת תביעות בטלפון 03-7332202 ונשמח לסייע בידכם ככל האפשר​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג