נזקי טבע
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

נזקי טבע


 
מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה במקרה של נזקי סערה או שיטפון?

להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - נזקי רכוש לעסקים".לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.
 לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות רכוש
 • כתובת דוא"ל: rechush@fnx.co.il​​
 • פקס מספר: 03-7337792

  *יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.​מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?

בדיקה על ידי שמאי
שמאי יישלח לבית העסק לצורך בדיקה והערכה של הנזק. הדבר יעשה בתיאום אתכם. נא ציינו בפנייתכם את האופן המועדף עליכם לקבלת דוח השמאי:

 • באמצעות דואר אלקטרוני.
 • באמצעות סוכן הביטוח.
 • באמצעות מען.
 • באמצעות פקס.
לאחר קבלת דו"ח השמאי ומסמכים נוספים בהתאם לצורך, תיבדק זכאותכם לקבלת פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם.


טיפול בתביעה ללא בדיקת שמאי
 • יש להעביר העתק חשבוניות/קבלות בצירוף תמונות הנזק.
 • מסמכי התביעה ייבדקו בחברתנו.
 • תיבדק זכאותכם לקבלת פיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם.
 • אם יתברר כי יש צורך במסמכים נוספים במהלך הטיפול בתביעה, נפנה אליכם.
 • אם יתברר כי הנכם זכאים לתשלום תגמולי הביטוח, יועבר אליכם תשלום בהתאם.


לפרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למוקד קבלת נזקים באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת rechush@fnx.co.il​

​​
​​​​
סרטון הדרכה להגשת תביעה​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג