ביטוח עסקים
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ביטוח עסקים

 • נזקי מים

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה של נזקי מים בבית העסק?

  למידע נוסף >
 • פריצה

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה של פריצה לבית העסק?

  למידע נוסף >
 • אש

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה שנגרמו נזקים כתוצאה מאש?

  למידע נוסף >
 • נזקי טבע

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה של נזקי סערה, או שיטפון?

  למידע נוסף >
 • חבות מעבידים

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה שקרתה תאונה לאחד העובדים?

  למידע נוסף >
 • חבות צד שלישי

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה שנגרם נזק לצד שלישי?

  למידע נוסף >
 • אחריות מקצועית

  מה עושים כדי להגיש תביעה בגין פוליסה לביטוח אחריות מקצועית או לביטוח חבות המוצר?

  למידע נוסף >
 • נושאי משרה

  מה עושים כדי להגיש תביעה בגין פוליסה לביטוח נושאי משרה?

  למידע נוסף >
 • תביעה משפטית

  מה עושים אם מקבלים תביעה משפטית?

  למידע נוסף >
 • מקרה אחר

  מה עושים כדי להגיש תביעה במקרה אחר?

  למידע נוסף >
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג