ביטוח דירה צד ג'
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ביטוח דירה צד ג'


מה
עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעת ביטוח דירה צד ג'?


להוריד את  "טופס תביעה - ביטוח דירה צד ג'".
למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור​ וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.​


 
 


לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  • סוכן הביטוח שלך
  • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433
  • כתובת דוא"ל: Tviotgimel@fnx.co.il​
  • פקס מספר: 03-7337792
  • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?

עם קבלת טופס התביעה בצירוף המסמכים הרלוונטיים, יישלח אליך, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הטופס, מכתב המאשר קבלתו, ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

היה ותוגש לחברתנו דרישה בכתב מאת צד ג' התובע פיצוי על נזקיו - בין במצורף לטופס התביעה ובין ישירות – יישלח לתובע, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת דרישתו, מכתב המאשר קבלתו, ובמידת הצורך, דרישה למידע ולמסמכים נוספים.
  
היה ומדרישת צד ג' התובע פיצוי על נזק שנגרם לו, יוודע לחברתנו, לראשונה, אודות האירוע הנטען,  יישלח אליך, תוך 7 ימי עסקים מיום קבלתה, מכתב לקבלת פרטים ממבוטח, בו תתבקש להעלות גירסתך לאירוע ולהתייחס לחבותך הנטענת.

​​​​​
קרא עוד/סגור ​​​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג