ביטוח דירה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ביטוח דירה


מה על
י לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין נזק רכוש לדירה?

בנזקי מים: 
במקרה של נזק מים המחייב טיפול מיידי, בדוק את הכיסוי  שרכשת בפוליסה:
בנזקי מים בכיסוי באמצעות "אמינות אקספרס בע"מ", עבור פוליסות שנרכשו לפני ה-3.9.2017, עליך לפנות למוקד "אמינות אקספרס בע"מ" מקבוצת שחר,
בטלפון 5420או 03-5769238 או 1-700-70-71-71. המוקד פעיל 24 שעות ביממה.

בכל נזק אחר ובנז
קי מים בכיסוי באמצעות "שרברב הסדר" או "שרברב פרטי" עליך לפנות למרכז התביעות של הפניקס בטלפון 5070או 1-700-50-50-73.
שעות פעילות מרכז התביעות של הפניקס בימים א' – ה' בין השעות 8:00- 20:00 כולל ימי חול המועד (סוכות ופסח), בימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00 – 12:00.
מעבר לשעות הפעילות ניתן מענה טלפוני באמצעות מוקד חירום.
 
באפשרותך לבחור שרברב הסדר מתוך רשימת השרברבים בקישור איתור שרברבים

להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - נזק רכוש לדירה".לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 
 


לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  • כתובת דוא"ל: rechush@fnx.co.il​​
  • סוכן הביטוח שלך
  • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433
  • פקס מספר: 03-7337792
  • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

הכיסוי במסגרת פוליסת דירה​​, מאפשר לך לקבל תגמולי ביטוח בגין נזק למבנה דירתך ולתכולה שבה, בהתאם לכיסוי שרכשת ובהתאם לתנאי הפוליסה.
הודעה על נזקים
במקרה של פריצה לדירתך, גניבה או אובדן, עליך להודיע למשטרה ולהעביר לפניקס את האישור על הגשת התלונה.

עם קרות מקרה ביטוח עליך לפנות למוקד תביעות הפניקס בטלפון. נציגי המוקד יערכו בדיקה ראשונית של הפוליסה והכיסויים הרלוונטים למקרה. במידה והוחלט על מינוי שמאי, יופה אליך שמאי מרשימת השמאים של החברה (והקרוב לאזור מגוריך) אשר יבקר במקום תוך זמן סביר מההודעה.

במקרים בהם ימונה שמאי לבדיקה והערכת הנזק, יישלח אליך ואל סוכן הביטוח שלך מכתב ובו פרטי השמאי ופרטי התביעה.
 
​​​​​
קרא עוד/סגור
​​

סרטון הדרכה להגשת תביעה
בביטוח דירה​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג