פנסיית נכות
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

פנסיית נכותאנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך בריאות.

 
מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין פנסיית נכות?עליך להוריד את "טופס בקשה לקבלת פנסיית נכותלמלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא. 
חשוב להקפיד למלא את פרטי המקרה ופרטי הבנק אליו יועברו תגמולי הביטוח.
לצרף את המסמכים הרלוונטיים בגינם הוגשה התביעה והמחאה (צ'ק) ריקה שלך לדוגמה – פירוט המסמכים הנדרשים מופיע בטופס התביעה.לשלוח אלינו את הטפסים שמלאת ואת המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  • סוכן הביטוח שלך 
  • דואר ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 - עבור מחלקת תביעות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • כתובת דוא"ל: tpensya@fnx.co.il​
  • פקס מספ​ר: 03-7337942
  מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?
עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:
 
עם קבלת כל הטפסים והמסמכים שנדרשו אצלנו, תישלח אליך תוך 14 ימים הודעת (זכאות ל) תשלום או הודעת המשך ברור או הודעת פשרה או הודעת דחייה המפרטת את נימוקי הדחייה.

  • אם לא הגיעו כל המסמכים הנדרשים, אנחנו כבר ניידע אותך בכתב על כך לא יאוחר מ-14 ימים מקבלת המסמכים אצלנו.
  • אם נמצא כי נדרש זמן נוסף לצורך ברור התביעה, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את הסיבות לעיכוב הטיפול בתיק.
​​​
קרא עוד/סגור ​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג