מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין נזק מרכב המבוטח בחברת הפניקס?

 1. להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - הודעה על מקרה ביטוח רכב".

 2. לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. לרשימה המלאה לחץ כאן.

 3. לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  - סוכן הביטוח שלך
  - דואר ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות רכב רכוש צד ג'
  - כתובת דוא"ל: zadg@fnx.co.il​​
  - פקס מספר: 03-7238815​
  - מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.


*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

אם רכבך הוא רכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון באפשרותך לתקן את הרכב באחד מה"מוסכים שבאחריות" של החברה.

כדי שתוכל ליהנות מההטבות "מוסכים שבאחריות", עליך לפנות למוקד קבלת נזקים "מהרגע הראשון", בטלפון 5070* או 03-7331147.

הודעתך תתקבל במוקד ובמידה ויתקבל אישור, תוכל לתקן רכבך באחד מה "מוסכים שבאחריות" מתוך הרשימה שבאתר החברה.

ההטבות במוסכים שבאחריות:

 • פטור מתשלום למוסך - התשלום יבוצע על ידנו.
 • רכב חלופי למשך כל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" (נהג צעיר/חדש אינו רשאי לנהוג ברכב חלופי).
 • אחריות לאיכות התיקון למשך 3 שנים.
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון.

מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?

עם קבלת מכתב הדרישה והמסמכים הראשוניים הנדרשים בחברה, יישלח אליך בהקדם האפשרי, מכתב תשובה ראשוני המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתך, ישלח למבוטחנו מכתב בו יתבקש להעביר אלינו את גרסתו לנסיבות האירוע ואת עמדתו לתשלום הפיצוי וזאת בתוך 30 יום (בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה ביטוח תשמ"א).

 • תוך 30 יום מיום קבלת מלוא המסמכים ממך וקבלת התייחסות מבוטחנו כאמור מעלה, יבוצעו הפעולות הנדרשות לברור והיקף זכאותך לפיצוי, החבות והיקפה בהתאם לפוליסה שרכש המבוטח.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לפיצוי תישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום.
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לפיצוי, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך בקבלת מידע נוסף תשלח הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.
  ​​​​​​

הודעת המשך בירור תשלח כל 90 יום ממועד ההודעה הקודמת, עד למשלוח הודעת תשלום או הודעת פשרה או הודעת דחייה, למעט במקרים הבאים:
א. הוגשה תביעה לבית המשפט.
ב. לא הומצא המידע או המסמכים שנדרשו ובלבד שנמסרו שתי הודעות עוקבות הכוללות דרישה כאמור וצוין בהודעה האחרונה כי לא יימסרו הודעות נוספות.

 • החברה נעזרת לעיתים במומחים חיצוניים אשר תפקידם לסייע בבירור נסיבות המקרה ובדיקת הזכאות. במקרים בהם הוחלט להפעיל מומחה, תועבר אלייך הודעה על מינוי המומחה, שמו ותפקידו. באפשרותך להיעזר במומחה מטעמך ו/או לפנות למייצג.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח וזאת בהתאם להוראות הדין.

מודגש בזאת, כי אין די בהגשת תביעה לחברתנו כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות הכול בהתאם להוראות הדין.​

פרטי התקשרות

באפשרותך לקבל הודעות ומסמכים מהחברה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכים הבאות: דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס. נא הודיענו מהו אמצעי ההתקשרות המועדף עליך. לתשומת לבך, לצורך קבלת הודעות ומסמכים באמצעות דואר אלקטרוני יש להעביר לחברתנו מספר טלפון נייד בצירוף לכתובת הדואר האלקטרוני. בהיעדר קבלת עדכון בחברתנו על אמצעי ההתקשרות המועדף, המסמכים וההודעות יישלחו אליך בדרך המקובלת בחברתנו.

 • קישור לסרט 1
צ׳אט חי עם נציג