עיקרי התוכנית

"הבית שלי" – ביטוח מבנה הדירה ותכולתה​

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי לדירת המגורים, בפוליסת ביטוח מקיפה, הכוללת מגוון רחב של כיסויים מפני סיכונים שונים אליהם חשופים המבוטח ובני משפחתו, והמעניקה להם שקט נפשי ומענה לצרכיהם הביטוחיים.

יתרונות המוצר:

הפוליסה מיועדת לדירות מגורים בבתים משותפים ולבתי מגורים פרטיים.
במסגרת הפוליסה, ניתן לבטח את מבנה הדירה, תכולת הדירה ואת אחריות המבוטח בגין נזקים שעלולים להיגרם לצד שלישי ולעובדי משק הבית.

כיסוי למבנה הדירה
הכיסוי ניתן כנגד הסיכונים המקובלים: אש, התפוצצות, רעידת אדמה, נזקי טבע, נזקים בזדון ונזקי צנרת. הביטוח כולל הרחבות כגון:

 • אובדן שכר דירה במקרה נזק שבעקבותיו הדירה אינה ראויה למגורים, לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה.
 • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים, לצורך שיפוץ הדירה ותיקונה.

ביטוח סכום נוסף לדירות בבית משותף:
במסגרת ביטוח המבנה, מוצעת למבוטח הרחבה לכיסוי סכום ביטוח נוסף מעל הסכום הנדרש לשיקום הדירה.
הרחבה זו מיועדת למבוטחים שהדירה בבעלותם נמצאת בבית משותף.
במקרה של נזק כבד לבית המשותף, קיים סיכוי גבוה לפיו לא יהיו בידי כל הדיירים האמצעים הכספיים הדרושים לשיקום מבנה הבניין.
במקרה שכזה, גם מבוטח שביטח את דירתו בסכום ביטוח מתאים, לא יוכל לשקם את דירתו, מסיבות שאינן תלויות בו.
כיסוי מבנה הדירה בסכום ביטוח נוסף מתאים, יאפשר למבוטח לקבל את מלוא שווי השוק של דירתו.
בדרך זו יוכל המבוטח לרכוש דירה דומה (במקום דירתו שניזוקה), ללא תלות באפשרויות המימון של שאר בעלי הדירות בבית המשותף.

כיסוי לתכולת הדירה:
לרשות המבוטח עומדות שתי חלופות לבחירה:

 1. כיסוי מקיף לתכולה, הכולל כיסוי מפני אש, התפוצצות, פריצה, שוד, גניבה, רעידת אדמה, נזקי טבע ונזקים בזדון.
  הביטוח לפי חלופה זו, כולל כיסוי לתכשיטים ולשעונים מפני "כל הסיכונים" (בכפוף להערכה) בסכומים מ- 10% עד 25% מסכום ביטוח התכולה, וזאת בהתאם לסכום ביטוח התכולה ובהתאם למיקום הדירה בבניין.

 2. כיסוי לתכולה על בסיס "כל הסיכונים", המכסה נזק תאונתי לתכולת הדירה, מכל סיבה שלא הוחרגה בפוליסה. גם בחלופה זו, קיים כיסוי לתכשיטים ולשעונים מפני "כל הסיכונים" (בכפוף להערכה) בסכומים מ- 10% עד 25% מסכום ביטוח התכולה, וזאת בהתאם לסכום ביטוח התכולה ובהתאם למיקום הדירה בבניין.

  ביטוח תכולת הדירה על פי כל אחת מהאפשרויות לעיל ("מקיף" או "כל הסיכונים") כולל את ההרחבות הבאות:
  - כיסוי לבגדים וחפצים אישיים של אורחי המבוטח בהמצאם בדירה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  - כיסוי לבגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו בהמצאם מחוץ לדירה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  - כיסוי לתכולה בהימצאה במבנה שירותים, מחסן או בניין עזר – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  - כיסוי להוצאות עבור שחזור מסמכים – עד 1% מסכום ביטוח התכולה
  - כיסוי מפני שבר תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי
  - כיסוי מפני שבר תאונתי לשמשות, כיורים ומראות בדירה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה

ביטוחי אחריות
מבוטח אשר רכש ביטוח לתכולת דירתו, יקבל ללא תוספת פרמיה את הכיסויים הבאים:

 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – עד לסך 1,000,000 ₪ למקרה ולכל תקופת הביטוח
 • ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית – עד לסך 5,250,000 ₪ לתובע ועד לסך 17,500,000 למקרה ולכל תקופת הביטוח

כיסויים נוספים שניתן לרכוש בתוספת פרמיה:

 • כיסוי לתכשיטים ולשעונים ב"כל הסיכונים" מעבר לכיסוי הנכלל אוטומטית בפוליסה כאמור לעיל
 • ביטוח "כל הסיכונים" לדברי ערך כגון: מצלמות, מסרטות, כלי נגינה וכד'
 • ביטוח לאופניים
 • ביטוח לרכוש בכספת בנק
 • ביטוח מפני סיכוני טרור
 • ביטוח תאונות אישיות
 • "קליבר" – ביטוח לאקדח
צ׳אט חי עם נציג