איתור סוכן

מלא את השדות הבאים, ולחץ על כפתור איתור סוכן

(אם קיים סוכן ספציפי שאתה מעוניין בשירותו)
(אם קיימת סוכנות ספציפית שאתה מעוניין לעבוד איתה)


לא נמצאו תוצאות מתאימות עבור הערכים שבחרת.
נמצאו סוכנים המתאימים ביותר עבורך.
בחר את הסוכן המתאים לך מתוך הרשימה המוצגת מטה
תוצאות - מתוך תוצאות « < הקודם הבא >»

הסוכן האישי שלך:


מילוי טופס בקשה להצעה מסוכן הפניקס

מלא את השדות הבאים

פרטים אישיים:

שלח טופס
עליך למלא את השדות הנדרשים

* אין בפרסום כדי הצעה לרכישת ביטוח, ייעוץ, המלצה או חוות דעת והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק.
* זכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה ולמדיניות החברה. מכירת המוצרים כפופה להוראות כל דין ובהתחשב בצרכים ובנתונים האישיים של כל אדם.
* אין לראות בפרסום סוכן ביטוח כלשהו כדי המלצת הפניקס לבחירה בו, ובחירת סוכן הביטוח תתבצע ע"י הלקוח בלבד.
* הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
* הנני נותן בזאת להפניקס ולחברות הקשורות אליה את הסכמתי לקבל כל מידע והודעה, לרבות דבר פרסומת כמשמעו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982.