iframe-projectvalidation
iframe-projectvalidation
​​ ​​ ​​​​​

אימות פרויקטים בבניה

​​

לקוחות נכבדים, 

הפניקס מעמידה לרשותכם שירות של אימות פרטי הפרויקטים בבניה אותם היא מלווה. 
באפשרותכם לוודא שפרטי חשבון הפרויקט המודפסים על גבי שוברי התשלום שנמסרו על ידי היזם תואמים לרשום בהפניקס.

לאימות מספר חשבון הפרויקט, אנא הזן את הפרטים הבאים כפי שמופיעים בשובר:
בנק:
סניף:
מספר חשבון:
קוד פרויקט: