iframe_phoenix_holdings
iframe_phoenix_holdings
דוחות כספיים הפניקס אחזקות בעמ (לשעבר הפניקס הישראלי חברה לביטוח בעמ)
שנהרבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4
2020http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2020_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2020   
2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2019_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_2_2019_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_3_2019_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_4_2019_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2019
2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2018_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_2_2018_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_3_2018_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_4_2018_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2018
2017http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2017_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2017http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_2_2017_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2017http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_3_2017_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2017http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_4_2017_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2017
2016http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_3132016_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2016http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_3062016_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2016http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_3092016_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2016http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_31122016_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2016
2015http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_3132015_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2015http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_3062015_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2015http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_3092015_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2015http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_31122015_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2015
2014http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/F_H_3132014_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2014http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/F_H_3062014_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2014http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_30092014_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2014http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_H_31122014_isa.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2014
2013http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/F_H_3_13_ISA.PDF|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2013http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_30_6_13.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון שני 2013http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_30_9_13.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון שלישי 2013http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/FNX_31_12_13.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון רביעי 2013
2012http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/achzakotq12012_isa.pdf|רבעון ראשון 2012http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/achzakotq22012_isa.pdf|רבעון שני 2012http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/fnx_report_q3_12.pdf|רבעון שלישי 2012http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/fnx_report_q4_12.pdf|דוח כספי רבעון רביעי 2012
2011http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/achzakot201101_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון ראשון 2011http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/achzakot211.pdf|דוחות כספיים - רבעון שני 2011http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/achzakot311.pdf|רבעון שלישי 2011http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix1211_isaa.pdf|דוחות כספיים - לשנת 2011
2010http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix0110_isa.pdf|דוחות כספיים - לשנת 2010http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix0610_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון שני 2010http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix1110_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון שלישי 2010http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix0111_isaa.pdf|דוחות כספיים- לשנת 2010
2009http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh109_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון ראשון 2009http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh209_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון שני 2009http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh309_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון שלישי 2009http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix409_isa.pdf|דוחות כספיים - לשנת 2009
2008http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh108_isa.pdf|דוחות כספיים - רבעון ראשון 2008http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh208.pdf|דוחות כספיים - רבעון שני 2008http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh308.pdf|דוחות כספיים - רבעון שלישי 2008http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh408_isa.pdf|דוחות כספיים - לשנת 2008
2007http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh107.pdf|דוחות כספיים לשנת 2007- רבעון ראשוןhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/הפניקס אחזקות.pdf|דוחות כספיים לשנת 2007 - רבעון שניhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/דוחות כספיים הפניקס אחזקות 30.09.2007.pdf|דוחות כספיים לשנת 2007 - רבעון שלישיhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/דוח כספי הפניקס אחזקות 2007.pdf|דוחות כספיים לשנת 2007
2006http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh106_isa.pdf|דוחות כספיים לשנת 2006 - רבעון ראשוןhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh206_isa.pdf|דוחות כספיים לשנת 2006 - רבעון שניhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh306_isa.pdf|דוחות כספיים לשנת 2006- רבעון שלישיhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnixh406_isa.pdf|דוחות כספיים לשנת 2006 - רבעון רביעי (שנתי)
2005http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_march_2005.pdf|דוחות כספיים לשנת 2005 - רבעון ראשוןhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_30june_2005_pnx.pdf|דוחות כספיים לשנת 2005 - רבעון שניhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_sep05_pnx.pdf|דוחות כספיים לשנת 2005 - רבעון שלישיhttp://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phnix405_isa.pdf|דוחות כספיים לשנת 2005 - רבעון רביעי (שנתי)
2004   http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_2004_pnx.pdf|דוחות כספיים לשנת 2004
2003   http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_all_2003.pdf|דוחות כספיים לשנת 2003
2002   http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_2002.pdf|דוחות כספיים לשנת 2002
2001   http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/phoenix_financial_2001.pdf|דוחות כספיים לשנת 2001

הורדת טפסים למחשב

הורדה

הטפסים שנבחרו יורדו למחשב שלך כקובץ Zip

​​​


​​
דוחות כספיים מונגשים - הפניקס אחזקות בע"מ
שנהרבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4
2020http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2020_isa-mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2020   
2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2019_isa_mungash.pdf|http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_2_2019_isa_mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_3_2019_isa_mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2019http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_4_2019_isa-mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2019
2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_1_2018_isa_Mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 1 2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_2_2018_isa_mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 2 2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_3_2018_isa_mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2018http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_4_2018_isa_mungash.pdf|
2017  http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_3_2017_isa_mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 3 2017http://www.fnx.co.il/sites/docs/genery/DohotKaspiyim/doch_holdings_q_4_2017_isa_Mungash.pdf|דוחות כספיים הפניקס אחזקות רבעון 4 2017

הורדת טפסים למחשב

הורדה

הטפסים שנבחרו יורדו למחשב שלך כקובץ Zip