מחשבון תשואות שיטת הפניקס

שיטת הפניקס בביטוח חיים

בהתאם לתקנות האוצר, טרם חלפו שישה חודשים מתום החודש בו החל לפעול מסלול ההשקעה, ועל כן לא ניתן לפרסם תשואה של מסלול ההשקעה.

בחירת טעמי השקעה ותקופת חישוב

משך תקופת החיסכון (עד הפרישה): ?
אחוז החשיפה להשקעות בחו"ל תלוי במשך תקופת החיסכון. נא לבחור משך תקופה ובהתאם יוגדר אחוז חשיפה מקסימלי.
preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות

preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות

לתשומת ליבך!
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד.
המידע הכלול במחשבון הינו מידע עובדתי גולמי המשקף תשואות בהתאם לבחירת טעמי השקעה שונים ואינו מהווה בשום מקרה ,ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע במוצר זה או אחר.
אין באמור לעיל כדי להיות ייעוץ ,המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון במוצרים השונים והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק.
כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגה. מכירת המוצרים כפופה להוראות כל דין ובהתחשב בנתונים ובצרכים האישים של כל אדם.
מחשבון התשואות הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד.
הפניקס לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש עקב שימוש במחשבון זה.

מידת סיכון רצויה:
גובה חשיפת ההשקעה לאפיקים בעלי סיכון גבוה.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

הכספים יושקעו בסלי מדד בחו"ל. ניתן לבחור ערכים בין 0% ל-50% בקפיצות של 1%.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

הכספים יושקעו בסלי מדד בחו"ל. ניתן לבחור ערכים בין 0% ל-50% בקפיצות של 1%.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

הכספים יושקעו בסלי מדד בחו"ל. ניתן לבחור ערכים בין 0% ל-100% בקפיצות של 1%.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

הכספים יושקעו בסלי מדד בחו"ל. ניתן לבחור ערכים בין 0% ל-50% בקפיצות של 1%.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

הכספים יושקעו בסלי מדד בחו"ל. ניתן לבחור ערכים בין 0% ל-100% בקפיצות של 1%.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

טעם השקעה זה אינו פעיל עדיין.

משך תקופת החיסכון (עד הפרישה):
בטעם זה עלייך לקבוע את תקופת ההשקעה בשנים עד לשנת היציאה לפנסיה, תקופת ההשקעה משפיעה על הרכב הנכסים – ככל שתקופת ההשקעה ארוכה יותר, יכלול תיק ההשקעה מרכיב גבוה יותר של נכסים בסיכון גבוה.

השקעה בהכשר הילכתי:

טעם השקעה זה הקרוי "הכשר הלכתי", קיבל הכשר מטעם "וועד הפיקוח ההלכתי לפיננסיים שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים".

השאת התשואות במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות להכשר ההלכתי.

עבור לקוחות אשר בחרו בטעם השקעה זה יתבצעו ההתאמות הבאות:

1. השקעה במניות תתבצע באמצעות מדד ת"א 25 המנוהל באמצעות נגזרים (אופציות) בלבד.
2. אין השקעה במדד האג"ח הקונצרני – תל בונד 20.