מחשבון תשואות אקסלנס אינווסט > מידע מפורט

להלן מידע מפורט על התיק שבחרת. להצגת הרכב התיק יש למקם את הסמן מעל גרף אפיקי ההשקעה.
בגרף התפתחות התשואה ניתן להשוות את נתוני התיק למדדי השוואה לבחירתך.

בחר תיק:
 

 
נתוני תשואות ואפיקי השקעה חישוב התשואות נכון לסוף יום:29/06/2020
(29/06/2020) 
תשואה מתחילת החודש: -3.03%
(31/05/2020 - 29/06/2020) 
תשואה מתחילת השנה: -12.20%
(31/12/2019 - 29/06/2020) 
תשואה ל-12 חודשים מלאים:0.91%
(31/05/2019 - 31/05/2020) 
תשואה מתחילת התיק:23.16%
(10/09/2006 - 29/06/2020) 
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
התשואות הינן נומינליות ברוטו, לפני דמי ניהול
התפתחות התשואה לתקופה חישוב התשואות נכון לסוף יום:29/06/2020
 
בחר עד 3 מדדים להשוואה:


הצג מדד השוואה והשווה ל:
מניות: 12.737% מניות: 13.8436% מניות: 13.8677% מניות: 10.879% מניות: 11.2819% מניות: 11.5796% מניות: 11.5129% מניות: 13.4158% מניות: 12.4639% מניות: 12.2923% מניות: 11.4998% מניות: 12.8228% מניות: 13.6819% מניות: 13.8234% מניות: 13.4628% מניות: 10.4536% מניות: 13.7007% מניות: 13.389% מניות: 14.0234% מניות: 13.5702% מניות: 13.5393% מניות: 13.9143% מניות: 12.8051% מניות: 12.7983% מניות: 11.4622% מניות: 9.8231% מניות: 9.0229% מניות: 12.8188% מניות: 11.9084% מניות: 11.4245% מניות: 12.8786% מניות: 9.3778% מניות: 8.6546% מניות: 8.1858% מניות: 9.3155% מניות: 10.4003% מניות: 10.2295% מניות: 10.3051% מניות: 8.2532% מניות: 7.4623% מניות: 8.3495% מניות: 8.6876% מניות: 6.81% מניות: 8.1951% מניות: 7.399% מניות: 7.362% מניות: 10.2028% מניות: 11.2906% מניות: 11.6921% מניות: 10.6668% מניות: 11.4098% מניות: 12.168% מניות: 11.6894% מניות: 11.379% מניות: 10.3691% מניות: 10.4416% מניות: 10.1848% מניות: 10.3503% מניות: 10.4095% מניות: 9.9938% מניות: 10.5417% מניות: 10.7651% מניות: 11.3468% מניות: -3.8146% מניות: -3.3414% מניות: -4.5137% מניות: -2.4205% מניות: -3.2368% מניות: -4.6593% מניות: -4.5714% מניות: -6.1497% מניות: -6.5526% מניות: -6.7975% מניות: -6.1791% מניות: -3.496% מניות: -6.9597% מניות: -7.6423% מניות: -4.9242% מניות: -3.4583% מניות: -1.164% מניות: -0.7551% מניות: -1.6991% מניות: -0.6007% מניות: 0.6282% מניות: 0.5025% מניות: -0.0025% מניות: -1.3187% מניות: -1.1702% מניות: -0.8484% מניות: -2.4459% מניות: -2.5357% מניות: -3.5575% מניות: -5.1976% מניות: -4.2316% מניות: -6.8934% מניות: -0.0396% מניות: 3.0878% מניות: -7.4372% מניות: -14.4464% מניות: -9.0761% מניות: -12.4075% מניות: 5.1853% מניות: 7.84% מניות: 8.0484% מניות: 9.0588% מניות: 3.6691% מניות: 4.387% מניות: 3.0217% מניות: 3.9638% מניות: -10.8748% מניות: -13.0122% מניות: -10.1229% מניות: -10.4431% מניות: -11.6817% מניות: -8.0934% מניות: -8.9442% מניות: -12.9337% מניות: -12.1593% מניות: -18.8166% מניות: -14.7505% מניות: -15.2178% מניות: -18.6646% מניות: -10.1512% מניות: -13.3633% מניות: -13.954% מניות: 2.682% מניות: 2.0672% מניות: 1.8159% מניות: 3.4194% מניות: 3.6184% מניות: 3.7699% מניות: 3.136% מניות: 2.0787% מניות: 2.8104% מניות: 2.959% מניות: 2.4737% מניות: 3.3391% מניות: 2.4085% מניות: 3.0918% מניות: 3.4349% מניות: 3.0642% מניות: -0.1359% מניות: -0.3403% מניות: 2.2351% מניות: 0.9041% מניות: 2.4606% מניות: 1.6111% מניות: 2.1476% מניות: 1.1344% מניות: 2.2191% מניות: 2.9619% מניות: 2.9354% מניות: -0.2173% מניות: 2.2056% מניות: 0.6323% מניות: 0.6531% מניות: 0.371% מניות: -0.6441% מניות: -0.4948% מניות: 0.2362% מניות: 0.7148% מניות: 0.7465% מניות: 0.0505% מניות: -0.4952% מניות: -0.9165% מניות: -0.255% מניות: -0.1686% מניות: -0.6712% מניות: -1.4639% מניות: -1.3722% מניות: -0.9701% מניות: 0.7631% מניות: 2.5956% מניות: 2.5542% מניות: 2.0767% מניות: 3.0006% מניות: 2.3067% מניות: 2.7064% מניות: 2.9499% מניות: 1.7378% מניות: 1.9367% מניות: 1.6404% מניות: 1.4946% מניות: 2.0344% מניות: 1.3767% מניות: 1.4358% מניות: 2.1172% מניות: 2.4436% מניות: 6.4298% מניות: 6.5482% מניות: 6.516% מניות: 7.27% מניות: 6.7809% מניות: 7.1176% מניות: 7.4273% מניות: 6.6654% מניות: 5.9847% מניות: 5.4099% מניות: 4.7845% מניות: 5.6554% מניות: 6.3252% מניות: 5.5879% מניות: 5.4699% מניות: 7.0325% מניות: 6.6204% מניות: 6.3277% מניות: 6.8172% מניות: 7.8044% מניות: 8.8198% מניות: 8.5238% מניות: 6.9114% מניות: 7.0498% מניות: 6.7074% מניות: 6.5188% מניות: 7.1842% מניות: 6.4185% מניות: 6.8334% מניות: 7.1775% מניות: 6.4629% מניות: 2.5636% מניות: 2.0732% מניות: 1.5209% מניות: 2.7301% מניות: 3.1026% מניות: 2.5281% מניות: 2.6482% מניות: 2.0433% מניות: 0.6875% מניות: 0.8609% מניות: -0.2729% מניות: 0.6264% מניות: 2.06% מניות: 2.072% מניות: 1.8514% מניות: 3.4665% מניות: 1.4986% מניות: 2.8214% מניות: 3.6065% מניות: 1.5256% מניות: 3.034% מניות: 2.6288% מניות: 2.672% מניות: 3.013% מניות: 3.4423% מניות: 3.0219% מניות: 3.2567% מניות: 3.6151% מניות: 3.062% מניות: 3.3344% מניות: 3.4119%
preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות

   
  המידע הכלול במחשבון הינו מידע עובדתי גולמי המשקף תשואות לאפיקי השקעה שונים ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע במוצר זה או אחר. הסקת מסקנות מהנתונים במחשבון מחייבת ידע והבנה מקצועיים. שימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי מתאים המתבסס על הנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש. המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הפניקס לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.