מידע מפורט

לפניכם מחשבון התשואות שמטרתו לסייע במתן מידע על ביצועי התשואות והסיכון של סלי ההשקעות, בכל תקופה שבה תבחרו, ובהשוואה למדדי השוק.
באמצעות המחשבון תוכלו לבחון את התאמת מגוון המוצרים שאנו מציעים, לצרכיכם האישיים, ולקבל החלטה מושכלת על אופן השקעת הכספים.

מחשבון המסייע במידע על ביצועי תשואות של סלי ההשקעות
בחר תיקים נוספים להצגה :
מניות למקבלי קצבה      הנתונים מחושבים לתקופה של 02/07/2019 - 29/06/2020
תשואה ממוצעת-6.21%
סטיית תקן22.37
תשואה מצטברת-6.56%
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
להצגת דף מדיניות ההשקעות לחץ כאן
מניות למקבלי קצבה : 5.596% מניות למקבלי קצבה : 5.7805% מניות למקבלי קצבה : 6.989% מניות למקבלי קצבה : 2.2011% מניות למקבלי קצבה : 1.8316% מניות למקבלי קצבה : 0.8403% מניות למקבלי קצבה : 1.6477% מניות למקבלי קצבה : 9.5057% מניות למקבלי קצבה : 11.3503% מניות למקבלי קצבה : 10.9843% מניות למקבלי קצבה : 11.5324% מניות למקבלי קצבה : 11.3662% מניות למקבלי קצבה : 11.4015% מניות למקבלי קצבה : 11.7138% מניות למקבלי קצבה : 10.611% מניות למקבלי קצבה : -22.7299% מניות למקבלי קצבה : -24.5503% מניות למקבלי קצבה : -20.2159% מניות למקבלי קצבה : -24.7712% מניות למקבלי קצבה : -18.3304% מניות למקבלי קצבה : -19.8552% מניות למקבלי קצבה : -25.3803% מניות למקבלי קצבה : -21.7916% מניות למקבלי קצבה : -3.1646% מניות למקבלי קצבה : -0.256% מניות למקבלי קצבה : 2.0249% מניות למקבלי קצבה : -10.1317% מניות למקבלי קצבה : -16.2273% מניות למקבלי קצבה : -18.2457% מניות למקבלי קצבה : -12.0391% מניות למקבלי קצבה : 10.6112% מניות למקבלי קצבה : 11.0977% מניות למקבלי קצבה : 11.0944% מניות למקבלי קצבה : 10.9695% מניות למקבלי קצבה : 11.7688% מניות למקבלי קצבה : 11.6756% מניות למקבלי קצבה : 12.0288% מניות למקבלי קצבה : 12.153% מניות למקבלי קצבה : 10.6406% מניות למקבלי קצבה : 10.1803% מניות למקבלי קצבה : 10.5641% מניות למקבלי קצבה : 9.6927% מניות למקבלי קצבה : 10.0022% מניות למקבלי קצבה : 10.7647% מניות למקבלי קצבה : 10.2443% מניות למקבלי קצבה : 9.9819% מניות למקבלי קצבה : 8.7888% מניות למקבלי קצבה : 7.3993% מניות למקבלי קצבה : 7.1176% מניות למקבלי קצבה : 10.1638% מניות למקבלי קצבה : 9.6353% מניות למקבלי קצבה : 9.4998% מניות למקבלי קצבה : 10.6087% מניות למקבלי קצבה : 8.4972% מניות למקבלי קצבה : 10.9567% מניות למקבלי קצבה : 11.9213% מניות למקבלי קצבה : 12.1741% מניות למקבלי קצבה : 9.8699% מניות למקבלי קצבה : 9.2871% מניות למקבלי קצבה : 9.6807% מניות למקבלי קצבה : 9.3964% מניות למקבלי קצבה : -15.6048% מניות למקבלי קצבה : -3.6581% מניות למקבלי קצבה : -4.1232% מניות למקבלי קצבה : -4.8727% מניות למקבלי קצבה : -2.7974% מניות למקבלי קצבה : 0.4062% מניות למקבלי קצבה : -1.3725% מניות למקבלי קצבה : -2.4259% מניות למקבלי קצבה : -4.1974% מניות למקבלי קצבה : -5.5341% מניות למקבלי קצבה : -6.3204% מניות למקבלי קצבה : -6.4215% מניות למקבלי קצבה : -6.0687% מניות למקבלי קצבה : -4.5602% מניות למקבלי קצבה : -5.2456% מניות למקבלי קצבה : -5.649% מניות למקבלי קצבה : -3.3425% מניות למקבלי קצבה : -3.2759% מניות למקבלי קצבה : -3.2957% מניות למקבלי קצבה : -5.2091% מניות למקבלי קצבה : -6.5599% מניות למקבלי קצבה : -7.095% מניות למקבלי קצבה : -5.102% מניות למקבלי קצבה : -2.5086% מניות למקבלי קצבה : -4.0419% מניות למקבלי קצבה : -0.5133% מניות למקבלי קצבה : -0.0861% מניות למקבלי קצבה : -3.6675% מניות למקבלי קצבה : -2.2168% מניות למקבלי קצבה : -1.7402% מניות למקבלי קצבה : -3.4499% מניות למקבלי קצבה : -8.9035% מניות למקבלי קצבה : -11.9015% מניות למקבלי קצבה : -10.7753% מניות למקבלי קצבה : -10.0229% מניות למקבלי קצבה : -8.7542% מניות למקבלי קצבה : -11.1696% מניות למקבלי קצבה : -11.962% מניות למקבלי קצבה : -9.6259% מניות למקבלי קצבה : -12.4597% מניות למקבלי קצבה : -15.2393% מניות למקבלי קצבה : -16.078% מניות למקבלי קצבה : -17.2501% מניות למקבלי קצבה : -17.8919% מניות למקבלי קצבה : -14.5116% מניות למקבלי קצבה : -18.4636% מניות למקבלי קצבה : -17.182% מניות למקבלי קצבה : -5.6448% מניות למקבלי קצבה : -7.1664% מניות למקבלי קצבה : -7.9032% מניות למקבלי קצבה : -5.935% מניות למקבלי קצבה : -10.1336% מניות למקבלי קצבה : -8.7387% מניות למקבלי קצבה : -7.0901% מניות למקבלי קצבה : -7.6982% מניות למקבלי קצבה : -7.8011% מניות למקבלי קצבה : -8.914% מניות למקבלי קצבה : -10.2088% מניות למקבלי קצבה : -7.6941% מניות למקבלי קצבה : -9.0386% מניות למקבלי קצבה : -8.3361% מניות למקבלי קצבה : -6.5731% מניות למקבלי קצבה : -1.6627% מניות למקבלי קצבה : -2.6722% מניות למקבלי קצבה : -2.8554% מניות למקבלי קצבה : -1.4455% מניות למקבלי קצבה : -1.7527% מניות למקבלי קצבה : -1.2679% מניות למקבלי קצבה : -1.3174% מניות למקבלי קצבה : -2.6819% מניות למקבלי קצבה : -1.4957% מניות למקבלי קצבה : -2.6627% מניות למקבלי קצבה : -3.576% מניות למקבלי קצבה : -1.7076% מניות למקבלי קצבה : -3.0773% מניות למקבלי קצבה : -1.0167% מניות למקבלי קצבה : -1.0254% מניות למקבלי קצבה : 1.6505% מניות למקבלי קצבה : 1.5642% מניות למקבלי קצבה : 1.3922% מניות למקבלי קצבה : 1.4273% מניות למקבלי קצבה : 1.2742% מניות למקבלי קצבה : 1.1159% מניות למקבלי קצבה : 1.3517% מניות למקבלי קצבה : 1.4277% מניות למקבלי קצבה : -0.1511% מניות למקבלי קצבה : -0.3816% מניות למקבלי קצבה : -1.0331% מניות למקבלי קצבה : 0.163% מניות למקבלי קצבה : 1.2895% מניות למקבלי קצבה : 1.0467% מניות למקבלי קצבה : 0.4117% מניות למקבלי קצבה : -2.9879% מניות למקבלי קצבה : 0.2006% מניות למקבלי קצבה : 0.3% מניות למקבלי קצבה : 0.3874% מניות למקבלי קצבה : -0.3661% מניות למקבלי קצבה : -0.5868% מניות למקבלי קצבה : -0.7333% מניות למקבלי קצבה : -0.7582% מניות למקבלי קצבה : 0.0824% מניות למקבלי קצבה : 0.408% מניות למקבלי קצבה : 0.3868% מניות למקבלי קצבה : 0.0541% מניות למקבלי קצבה : 0.2199% מניות למקבלי קצבה : 0.0529% מניות למקבלי קצבה : -0.1898% מניות למקבלי קצבה : -0.3823% מניות למקבלי קצבה : -2.1688% מניות למקבלי קצבה : -2.4319% מניות למקבלי קצבה : -0.3904% מניות למקבלי קצבה : -2.1739% מניות למקבלי קצבה : -0.9574% מניות למקבלי קצבה : -1.6501% מניות למקבלי קצבה : -0.7022% מניות למקבלי קצבה : 0.1716% מניות למקבלי קצבה : 0.3241% מניות למקבלי קצבה : 0.5661% מניות למקבלי קצבה : 0.0975% מניות למקבלי קצבה : 0.7713% מניות למקבלי קצבה : 0.3994% מניות למקבלי קצבה : 0.4339% מניות למקבלי קצבה : 0.7599% מניות למקבלי קצבה : 1.7698% מניות למקבלי קצבה : 5.4352% מניות למקבלי קצבה : 4.9044% מניות למקבלי קצבה : 5.7662% מניות למקבלי קצבה : 5.5255% מניות למקבלי קצבה : 6.4108% מניות למקבלי קצבה : 6.4676% מניות למקבלי קצבה : 6.4484% מניות למקבלי קצבה : 6.5791% מניות למקבלי קצבה : 6.09% מניות למקבלי קצבה : 5.2674% מניות למקבלי קצבה : 4.8062% מניות למקבלי קצבה : 6.4565% מניות למקבלי קצבה : 6.8563% מניות למקבלי קצבה : 7.0522% מניות למקבלי קצבה : 6.9064% מניות למקבלי קצבה : 8.7839% מניות למקבלי קצבה : 8.8524% מניות למקבלי קצבה : 8.6092% מניות למקבלי קצבה : 9.1661% מניות למקבלי קצבה : 9.4579% מניות למקבלי קצבה : 8.8344% מניות למקבלי קצבה : 8.9914% מניות למקבלי קצבה : 8.5463% מניות למקבלי קצבה : 7.5307% מניות למקבלי קצבה : 7.5006% מניות למקבלי קצבה : 6.7766% מניות למקבלי קצבה : 8.268% מניות למקבלי קצבה : 8.364% מניות למקבלי קצבה : 8.4294% מניות למקבלי קצבה : 8.3443% מניות למקבלי קצבה : 5.2376% מניות למקבלי קצבה : 3.8653% מניות למקבלי קצבה : 3.8839% מניות למקבלי קצבה : 3.663% מניות למקבלי קצבה : 4.1034% מניות למקבלי קצבה : 5.0181% מניות למקבלי קצבה : 5.0761% מניות למקבלי קצבה : 4.7226% מניות למקבלי קצבה : 3.3207% מניות למקבלי קצבה : -0.201% מניות למקבלי קצבה : -0.1439% מניות למקבלי קצבה : 1.4544% מניות למקבלי קצבה : 0.7638% מניות למקבלי קצבה : 2.8442% מניות למקבלי קצבה : 1.175% מניות למקבלי קצבה : 0.7825% מניות למקבלי קצבה : 4.9819% מניות למקבלי קצבה : 5.383% מניות למקבלי קצבה : 5.1556% מניות למקבלי קצבה : 4.9959% מניות למקבלי קצבה : 5.4273% מניות למקבלי קצבה : 5.3691% מניות למקבלי קצבה : 5.6337% מניות למקבלי קצבה : 5.7098% מניות למקבלי קצבה : 5.3808% מניות למקבלי קצבה : 4.539% מניות למקבלי קצבה : 4.6434% מניות למקבלי קצבה : 5.7536% מניות למקבלי קצבה : 5.5618% מניות למקבלי קצבה : 5.423% מניות למקבלי קצבה : 5.8617%
השווה ל:


הצג מדד השוואה והשווה ל:
התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור התקופה הנבחרת. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
מדיניות ההשקעה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הפניקס לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.
  
preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות