מידע מפורט

לפניכם מחשבון התשואות שמטרתו לסייע במתן מידע על ביצועי התשואות והסיכון של סלי ההשקעות, בכל תקופה שבה תבחרו, ובהשוואה למדדי השוק.
באמצעות המחשבון תוכלו לבחון את התאמת מגוון המוצרים שאנו מציעים, לצרכיכם האישיים, ולקבל החלטה מושכלת על אופן השקעת הכספים.

מחשבון המסייע במידע על ביצועי תשואות של סלי ההשקעות
בחר תיקים נוספים להצגה :
בסיסי למקבלי קצבה      הנתונים מחושבים לתקופה של 02/07/2019 - 29/06/2020
תשואה ממוצעת-0.10%
סטיית תקן9.33
תשואה מצטברת-0.21%
במסלול זה הנכסים שיצטברו יושקעו באפיקי השקעה כגון: אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב להמרה, ובפקדונות במח"מ שלא יעלה על 4 שנים. ההשקעה במטבע חוץ לא תעלה על 30% מסך נכסי המסלול. לא יושקעו נכסים במניות בבורסה בת"א ו/ או בבורסות זרות בחו"ל נגזרות פיננסיות על מניות
להצגת דף מדיניות ההשקעות לחץ כאן
בסיסי למקבלי קצבה: 4.4863% בסיסי למקבלי קצבה: 4.5242% בסיסי למקבלי קצבה: 4.6866% בסיסי למקבלי קצבה: 3.808% בסיסי למקבלי קצבה: 3.8861% בסיסי למקבלי קצבה: 3.3333% בסיסי למקבלי קצבה: 3.7367% בסיסי למקבלי קצבה: 5.12% בסיסי למקבלי קצבה: 5.502% בסיסי למקבלי קצבה: 5.2944% בסיסי למקבלי קצבה: 5.3177% בסיסי למקבלי קצבה: 5.4891% בסיסי למקבלי קצבה: 5.4736% בסיסי למקבלי קצבה: 5.4864% בסיסי למקבלי קצבה: 5.2562% בסיסי למקבלי קצבה: -8.3537% בסיסי למקבלי קצבה: -8.8428% בסיסי למקבלי קצבה: -6.6126% בסיסי למקבלי קצבה: -9.5488% בסיסי למקבלי קצבה: -5.4778% בסיסי למקבלי קצבה: -6.3578% בסיסי למקבלי קצבה: -8.5746% בסיסי למקבלי קצבה: -6.3091% בסיסי למקבלי קצבה: 1.6267% בסיסי למקבלי קצבה: 3.1971% בסיסי למקבלי קצבה: 4.0748% בסיסי למקבלי קצבה: -1.1057% בסיסי למקבלי קצבה: -4.3866% בסיסי למקבלי קצבה: -4.4739% בסיסי למקבלי קצבה: -2.0263% בסיסי למקבלי קצבה: 5.0139% בסיסי למקבלי קצבה: 5.1238% בסיסי למקבלי קצבה: 5.1301% בסיסי למקבלי קצבה: 5.0567% בסיסי למקבלי קצבה: 5.2777% בסיסי למקבלי קצבה: 5.2976% בסיסי למקבלי קצבה: 5.3374% בסיסי למקבלי קצבה: 5.3275% בסיסי למקבלי קצבה: 4.9895% בסיסי למקבלי קצבה: 4.8714% בסיסי למקבלי קצבה: 4.7538% בסיסי למקבלי קצבה: 4.4561% בסיסי למקבלי קצבה: 4.8753% בסיסי למקבלי קצבה: 4.9704% בסיסי למקבלי קצבה: 4.8856% בסיסי למקבלי קצבה: 4.8472% בסיסי למקבלי קצבה: 4.3979% בסיסי למקבלי קצבה: 4.0871% בסיסי למקבלי קצבה: 4.1879% בסיסי למקבלי קצבה: 4.7971% בסיסי למקבלי קצבה: 4.7313% בסיסי למקבלי קצבה: 4.7127% בסיסי למקבלי קצבה: 4.9596% בסיסי למקבלי קצבה: 4.5019% בסיסי למקבלי קצבה: 5.1834% בסיסי למקבלי קצבה: 5.3639% בסיסי למקבלי קצבה: 5.3923% בסיסי למקבלי קצבה: 4.868% בסיסי למקבלי קצבה: 4.6686% בסיסי למקבלי קצבה: 4.7807% בסיסי למקבלי קצבה: 4.7229% בסיסי למקבלי קצבה: -4.5699% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9784% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9725% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7769% בסיסי למקבלי קצבה: 1.0802% בסיסי למקבלי קצבה: 1.8249% בסיסי למקבלי קצבה: 1.4821% בסיסי למקבלי קצבה: 1.2697% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9695% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3948% בסיסי למקבלי קצבה: 0.1679% בסיסי למקבלי קצבה: 0.0844% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3837% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9799% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7491% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5931% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9789% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9001% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8861% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5427% בסיסי למקבלי קצבה: -0.2086% בסיסי למקבלי קצבה: -0.166% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4211% בסיסי למקבלי קצבה: 1.2067% בסיסי למקבלי קצבה: 1.0406% בסיסי למקבלי קצבה: 1.7392% בסיסי למקבלי קצבה: 1.7767% בסיסי למקבלי קצבה: 1.06% בסיסי למקבלי קצבה: 1.3188% בסיסי למקבלי קצבה: 1.3927% בסיסי למקבלי קצבה: 1.0464% בסיסי למקבלי קצבה: -0.5714% בסיסי למקבלי קצבה: -1.1091% בסיסי למקבלי קצבה: -1.2368% בסיסי למקבלי קצבה: -1.2521% בסיסי למקבלי קצבה: -0.3357% בסיסי למקבלי קצבה: -1.4932% בסיסי למקבלי קצבה: -1.5238% בסיסי למקבלי קצבה: -0.6756% בסיסי למקבלי קצבה: -2.2363% בסיסי למקבלי קצבה: -4.1098% בסיסי למקבלי קצבה: -4.6341% בסיסי למקבלי קצבה: -4.9868% בסיסי למקבלי קצבה: -4.8721% בסיסי למקבלי קצבה: -2.9928% בסיסי למקבלי קצבה: -4.7186% בסיסי למקבלי קצבה: -4.4923% בסיסי למקבלי קצבה: -0.0964% בסיסי למקבלי קצבה: -0.5834% בסיסי למקבלי קצבה: -0.9079% בסיסי למקבלי קצבה: -0.0449% בסיסי למקבלי קצבה: -0.9143% בסיסי למקבלי קצבה: -0.5302% בסיסי למקבלי קצבה: -0.1687% בסיסי למקבלי קצבה: -0.82% בסיסי למקבלי קצבה: -0.5858% בסיסי למקבלי קצבה: -0.8915% בסיסי למקבלי קצבה: -1.2011% בסיסי למקבלי קצבה: -0.588% בסיסי למקבלי קצבה: -1.0909% בסיסי למקבלי קצבה: -0.8788% בסיסי למקבלי קצבה: -0.3016% בסיסי למקבלי קצבה: 0.6844% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5803% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4357% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7956% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7889% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8875% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8827% בסיסי למקבלי קצבה: 0.443% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8108% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7489% בסיסי למקבלי קצבה: 0.485% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7302% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4382% בסיסי למקבלי קצבה: 0.6866% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7808% בסיסי למקבלי קצבה: 1.5048% בסיסי למקבלי קצבה: 1.5498% בסיסי למקבלי קצבה: 1.3725% בסיסי למקבלי קצבה: 1.5645% בסיסי למקבלי קצבה: 1.8137% בסיסי למקבלי קצבה: 1.7598% בסיסי למקבלי קצבה: 1.682% בסיסי למקבלי קצבה: 1.2783% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8245% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8196% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9039% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7769% בסיסי למקבלי קצבה: 1.3467% בסיסי למקבלי קצבה: 1.0647% בסיסי למקבלי קצבה: 0.88% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4673% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3957% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3904% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3995% בסיסי למקבלי קצבה: 0.2524% בסיסי למקבלי קצבה: 0.191% בסיסי למקבלי קצבה: 0.1214% בסיסי למקבלי קצבה: 0.1158% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3868% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4424% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3297% בסיסי למקבלי קצבה: 0.0973% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3539% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3796% בסיסי למקבלי קצבה: 0.2755% בסיסי למקבלי קצבה: 0.2634% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4808% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5543% בסיסי למקבלי קצבה: 1.0646% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5094% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7286% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5594% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7012% בסיסי למקבלי קצבה: 0.9438% בסיסי למקבלי קצבה: 0.4985% בסיסי למקבלי קצבה: 0.5411% בסיסי למקבלי קצבה: 0.3577% בסיסי למקבלי קצבה: 0.6433% בסיסי למקבלי קצבה: 0.8614% בסיסי למקבלי קצבה: 0.6647% בסיסי למקבלי קצבה: 0.7367% בסיסי למקבלי קצבה: 1.9319% בסיסי למקבלי קצבה: 3.28% בסיסי למקבלי קצבה: 3.1954% בסיסי למקבלי קצבה: 3.2272% בסיסי למקבלי קצבה: 3.239% בסיסי למקבלי קצבה: 3.5166% בסיסי למקבלי קצבה: 3.4982% בסיסי למקבלי קצבה: 3.3724% בסיסי למקבלי קצבה: 3.4536% בסיסי למקבלי קצבה: 3.1281% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9978% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8368% בסיסי למקבלי קצבה: 3.2353% בסיסי למקבלי קצבה: 3.532% בסיסי למקבלי קצבה: 3.4933% בסיסי למקבלי קצבה: 3.3644% בסיסי למקבלי קצבה: 4.0236% בסיסי למקבלי קצבה: 3.9812% בסיסי למקבלי קצבה: 3.9447% בסיסי למקבלי קצבה: 4.109% בסיסי למקבלי קצבה: 4.3312% בסיסי למקבלי קצבה: 4.2079% בסיסי למקבלי קצבה: 4.1663% בסיסי למקבלי קצבה: 3.9431% בסיסי למקבלי קצבה: 4.0119% בסיסי למקבלי קצבה: 3.8351% בסיסי למקבלי קצבה: 3.6859% בסיסי למקבלי קצבה: 4.1914% בסיסי למקבלי קצבה: 3.965% בסיסי למקבלי קצבה: 4.1002% בסיסי למקבלי קצבה: 4.149% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9283% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8599% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8525% בסיסי למקבלי קצבה: 2.6158% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8952% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9266% בסיסי למקבלי קצבה: 3.0033% בסיסי למקבלי קצבה: 3.031% בסיסי למקבלי קצבה: 2.4672% בסיסי למקבלי קצבה: 1.7127% בסיסי למקבלי קצבה: 1.6804% בסיסי למקבלי קצבה: 1.7507% בסיסי למקבלי קצבה: 1.8389% בסיסי למקבלי קצבה: 2.3026% בסיסי למקבלי קצבה: 1.8993% בסיסי למקבלי קצבה: 1.8878% בסיסי למקבלי קצבה: 2.7462% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8466% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8606% בסיסי למקבלי קצבה: 2.771% בסיסי למקבלי קצבה: 2.98% בסיסי למקבלי קצבה: 3.0035% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9298% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9711% בסיסי למקבלי קצבה: 3.1004% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9188% בסיסי למקבלי קצבה: 2.8446% בסיסי למקבלי קצבה: 3.1466% בסיסי למקבלי קצבה: 2.9859% בסיסי למקבלי קצבה: 3.0292% בסיסי למקבלי קצבה: 3.0606%
השווה ל:


הצג מדד השוואה והשווה ל:
התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור התקופה הנבחרת. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
מדיניות ההשקעה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הפניקס לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.
  
preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות