מידע מפורט

לפניכם מחשבון התשואות שמטרתו לסייע במתן מידע על ביצועי התשואות והסיכון של סלי ההשקעות, בכל תקופה שבה תבחרו, ובהשוואה למדדי השוק.
באמצעות המחשבון תוכלו לבחון את התאמת מגוון המוצרים שאנו מציעים, לצרכיכם האישיים, ולקבל החלטה מושכלת על אופן השקעת הכספים.

מחשבון המסייע במידע על ביצועי תשואות של סלי ההשקעות
בחר תיקים נוספים להצגה :
מסלול לבני 50 עד 60      הנתונים מחושבים לתקופה של 05/08/2019 - 03/08/2020
תשואה ממוצעת0.56%
סטיית תקן12.02
תשואה מצטברת0.63%
נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ומבוטח יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו הביטוחי, אלא אם בחר אחרת. מבוטח החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר ביום העסקים הראשון לאחר המועד בו הגיל הביטוחי של המבוטח הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. מבוטח רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.
להצגת דף מדיניות ההשקעות לחץ כאן
מסלול לבני 50 עד 60: -8.3003% מסלול לבני 50 עד 60: -8.8067% מסלול לבני 50 עד 60: -7.5859% מסלול לבני 50 עד 60: -8.8101% מסלול לבני 50 עד 60: -4.123% מסלול לבני 50 עד 60: -5.5145% מסלול לבני 50 עד 60: -6.6441% מסלול לבני 50 עד 60: -8.2287% מסלול לבני 50 עד 60: -13.8353% מסלול לבני 50 עד 60: -14.2489% מסלול לבני 50 עד 60: -12.8403% מסלול לבני 50 עד 60: -10.7352% מסלול לבני 50 עד 60: -8.8919% מסלול לבני 50 עד 60: -8.2604% מסלול לבני 50 עד 60: -9.6613% מסלול לבני 50 עד 60: -2.5799% מסלול לבני 50 עד 60: -3.0937% מסלול לבני 50 עד 60: -3.1129% מסלול לבני 50 עד 60: -3.4238% מסלול לבני 50 עד 60: -3.3394% מסלול לבני 50 עד 60: -3.224% מסלול לבני 50 עד 60: -3.7415% מסלול לבני 50 עד 60: -3.6226% מסלול לבני 50 עד 60: -3.1406% מסלול לבני 50 עד 60: -4.4771% מסלול לבני 50 עד 60: -4.312% מסלול לבני 50 עד 60: -3.582% מסלול לבני 50 עד 60: -4.1423% מסלול לבני 50 עד 60: -4.6077% מסלול לבני 50 עד 60: -4.8119% מסלול לבני 50 עד 60: -13.6139% מסלול לבני 50 עד 60: 5.7324% מסלול לבני 50 עד 60: 6.0879% מסלול לבני 50 עד 60: 6.1012% מסלול לבני 50 עד 60: 6.1789% מסלול לבני 50 עד 60: 4.4585% מסלול לבני 50 עד 60: 5.3672% מסלול לבני 50 עד 60: 6.104% מסלול לבני 50 עד 60: 5.8613% מסלול לבני 50 עד 60: 5.5482% מסלול לבני 50 עד 60: 5.346% מסלול לבני 50 עד 60: 4.7367% מסלול לבני 50 עד 60: 5.0833% מסלול לבני 50 עד 60: 6.0091% מסלול לבני 50 עד 60: 5.5611% מסלול לבני 50 עד 60: 5.1198% מסלול לבני 50 עד 60: -5.3135% מסלול לבני 50 עד 60: -4.2522% מסלול לבני 50 עד 60: -0.4472% מסלול לבני 50 עד 60: -8.6564% מסלול לבני 50 עד 60: -10.8981% מסלול לבני 50 עד 60: -11.0624% מסלול לבני 50 עד 60: -8.1726% מסלול לבני 50 עד 60: 1.5641% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6327% מסלול לבני 50 עד 60: 3.9892% מסלול לבני 50 עד 60: 4.0547% מסלול לבני 50 עד 60: 2.4792% מסלול לבני 50 עד 60: 2.7376% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6033% מסלול לבני 50 עד 60: 1.9867% מסלול לבני 50 עד 60: -2.9132% מסלול לבני 50 עד 60: -0.5573% מסלול לבני 50 עד 60: -0.6321% מסלול לבני 50 עד 60: -1.602% מסלול לבני 50 עד 60: -0.7708% מסלול לבני 50 עד 60: -0.5345% מסלול לבני 50 עד 60: -0.5441% מסלול לבני 50 עד 60: -1.0289% מסלול לבני 50 עד 60: -0.9713% מסלול לבני 50 עד 60: -1.759% מסלול לבני 50 עד 60: -1.6878% מסלול לבני 50 עד 60: -0.891% מסלול לבני 50 עד 60: -2.6862% מסלול לבני 50 עד 60: -1.6334% מסלול לבני 50 עד 60: -1.9315% מסלול לבני 50 עד 60: -2.6079% מסלול לבני 50 עד 60: 0.1884% מסלול לבני 50 עד 60: 0.2029% מסלול לבני 50 עד 60: 0.0629% מסלול לבני 50 עד 60: 0.3116% מסלול לבני 50 עד 60: 0.627% מסלול לבני 50 עד 60: 0.2886% מסלול לבני 50 עד 60: 0.1787% מסלול לבני 50 עד 60: 0.3404% מסלול לבני 50 עד 60: -0.1569% מסלול לבני 50 עד 60: 0.1185% מסלול לבני 50 עד 60: -0.4629% מסלול לבני 50 עד 60: -0.0888% מסלול לבני 50 עד 60: 0.5181% מסלול לבני 50 עד 60: 0.4766% מסלול לבני 50 עד 60: 0.0944% מסלול לבני 50 עד 60: -0.9406% מסלול לבני 50 עד 60: -1.6903% מסלול לבני 50 עד 60: -1.9485% מסלול לבני 50 עד 60: -1.8195% מסלול לבני 50 עד 60: -1.4753% מסלול לבני 50 עד 60: -1.3298% מסלול לבני 50 עד 60: -1.0455% מסלול לבני 50 עד 60: -1.1229% מסלול לבני 50 עד 60: -2.164% מסלול לבני 50 עד 60: -2.5651% מסלול לבני 50 עד 60: -2.2224% מסלול לבני 50 עד 60: -2.1919% מסלול לבני 50 עד 60: -3.2576% מסלול לבני 50 עד 60: -2.2513% מסלול לבני 50 עד 60: -3.3531% מסלול לבני 50 עד 60: -3.8957% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8176% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8686% מסלול לבני 50 עד 60: -0.982% מסלול לבני 50 עד 60: -0.1427% מסלול לבני 50 עד 60: -0.9564% מסלול לבני 50 עד 60: -0.5058% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3386% מסלול לבני 50 עד 60: 0.4208% מסלול לבני 50 עד 60: -0.6017% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8661% מסלול לבני 50 עד 60: -0.9808% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3563% מסלול לבני 50 עד 60: 0.5736% מסלול לבני 50 עד 60: 0.7495% מסלול לבני 50 עד 60: 0.0679% מסלול לבני 50 עד 60: 4.1901% מסלול לבני 50 עד 60: 0.7684% מסלול לבני 50 עד 60: 0.4485% מסלול לבני 50 עד 60: 0.4349% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8121% מסלול לבני 50 עד 60: 1.9178% מסלול לבני 50 עד 60: 1.6523% מסלול לבני 50 עד 60: 0.9289% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8769% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8212% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8485% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8738% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8739% מסלול לבני 50 עד 60: 1.1605% מסלול לבני 50 עד 60: 0.9407% מסלול לבני 50 עד 60: 0.8785% מסלול לבני 50 עד 60: 3.0109% מסלול לבני 50 עד 60: 2.8811% מסלול לבני 50 עד 60: 2.5561% מסלול לבני 50 עד 60: 2.9566% מסלול לבני 50 עד 60: 2.84% מסלול לבני 50 עד 60: 2.8094% מסלול לבני 50 עד 60: 2.8108% מסלול לבני 50 עד 60: 2.5363% מסלול לבני 50 עד 60: 2.3556% מסלול לבני 50 עד 60: 2.3637% מסלול לבני 50 עד 60: 2.1351% מסלול לבני 50 עד 60: 2.4245% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6856% מסלול לבני 50 עד 60: 2.7551% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6905% מסלול לבני 50 עד 60: 0.7127% מסלול לבני 50 עד 60: -0.5665% מסלול לבני 50 עד 60: -0.4489% מסלול לבני 50 עד 60: -0.7641% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3475% מסלול לבני 50 עד 60: -0.9703% מסלול לבני 50 עד 60: -1.0859% מסלול לבני 50 עד 60: -0.4066% מסלול לבני 50 עד 60: -1.1756% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8438% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8335% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8439% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3712% מסלול לבני 50 עד 60: -1.065% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3965% מסלול לבני 50 עד 60: -0.6772% מסלול לבני 50 עד 60: -0.0621% מסלול לבני 50 עד 60: -0.1065% מסלול לבני 50 עד 60: -0.1643% מסלול לבני 50 עד 60: 0.1249% מסלול לבני 50 עד 60: 0.6419% מסלול לבני 50 עד 60: 0.6671% מסלול לבני 50 עד 60: 0.401% מסלול לבני 50 עד 60: -0.2426% מסלול לבני 50 עד 60: -0.6183% מסלול לבני 50 עד 60: -0.8691% מסלול לבני 50 עד 60: -1.0069% מסלול לבני 50 עד 60: -0.4265% מסלול לבני 50 עד 60: -0.48% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3087% מסלול לבני 50 עד 60: -0.3307% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6295% מסלול לבני 50 עד 60: 5.3266% מסלול לבני 50 עד 60: 5.3589% מסלול לבני 50 עד 60: 5.3859% מסלול לבני 50 עד 60: 5.4146% מסלול לבני 50 עד 60: 5.7134% מסלול לבני 50 עד 60: 5.5946% מסלול לבני 50 עד 60: 5.6079% מסלול לבני 50 עד 60: 5.3944% מסלול לבני 50 עד 60: 4.5391% מסלול לבני 50 עד 60: 4.3836% מסלול לבני 50 עד 60: 4.3614% מסלול לבני 50 עד 60: 4.5511% מסלול לבני 50 עד 60: 4.9919% מסלול לבני 50 עד 60: 4.8456% מסלול לבני 50 עד 60: 4.5915% מסלול לבני 50 עד 60: 5.1054% מסלול לבני 50 עד 60: 5.3186% מסלול לבני 50 עד 60: 5.8193% מסלול לבני 50 עד 60: 5.2357% מסלול לבני 50 עד 60: 4.1855% מסלול לבני 50 עד 60: 4.7652% מסלול לבני 50 עד 60: 5.0598% מסלול לבני 50 עד 60: 6.1826% מסלול לבני 50 עד 60: 6.0596% מסלול לבני 50 עד 60: 5.789% מסלול לבני 50 עד 60: 5.7965% מסלול לבני 50 עד 60: 6.1928% מסלול לבני 50 עד 60: 6.3321% מסלול לבני 50 עד 60: 6.1421% מסלול לבני 50 עד 60: 6.2475% מסלול לבני 50 עד 60: 4.2851% מסלול לבני 50 עד 60: 3.1949% מסלול לבני 50 עד 60: 3.0341% מסלול לבני 50 עד 60: 2.7431% מסלול לבני 50 עד 60: 3.3934% מסלול לבני 50 עד 60: 3.4376% מסלול לבני 50 עד 60: 3.5586% מסלול לבני 50 עד 60: 3.5111% מסלול לבני 50 עד 60: 2.5166% מסלול לבני 50 עד 60: 2.5157% מסלול לבני 50 עד 60: 2.4995% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6818% מסלול לבני 50 עד 60: 2.7801% מסלול לבני 50 עד 60: 2.6984% מסלול לבני 50 עד 60: 2.7669% מסלול לבני 50 עד 60: 2.7625% מסלול לבני 50 עד 60: 4.4127% מסלול לבני 50 עד 60: 4.1004% מסלול לבני 50 עד 60: 3.961% מסלול לבני 50 עד 60: 4.3994% מסלול לבני 50 עד 60: 4.2811% מסלול לבני 50 עד 60: 4.2654% מסלול לבני 50 עד 60: 4.3937% מסלול לבני 50 עד 60: 3.6782% מסלול לבני 50 עד 60: 3.0546% מסלול לבני 50 עד 60: 2.8673% מסלול לבני 50 עד 60: 3.0909% מסלול לבני 50 עד 60: 3.0516% מסלול לבני 50 עד 60: 3.4672% מסלול לבני 50 עד 60: 3.4768% מסלול לבני 50 עד 60: 3.3741%
השווה ל:


הצג מדד השוואה והשווה ל:
התשואה הינה נומינלית ברוטו עבור התקופה הנבחרת. התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
מדיניות ההשקעה הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
המידע לעיל אינו מהווה יעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הפניקס לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.
  
preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות